Ryan Burnett v Zhanat Zhakiyanov Winner Betting Odds

Saturday 21st October / 22:00
Sign Up Free Bets
Special Offers
Sort By:
Ryan Burnett4/114/112/52/53/104/114/93/102/54/112/54/94/111/33/1010/297/186/173/102/72/5
Zhanat Zhakiyanov29/4225/227/45/229/46/47/421/105/25/237/1912/521/105/25/215/8
Draw252222252222202222222220222025202525