Table Tennis Betting Odds

Table Tennis

Sunday 18th April 2021

12
In Play

Viktoria Overchuk

Iryna Yarushkina

1/100

14/1

In Play

Oleksandr Hordiichuk

Volodymyr Kuzmych

1/41

19/2

In Play

Uryi Schepanskyi

Yevhen Pysmennyi

2/1

4/11

In Play

Volodymyr Tymchenko

Kostiantyn Kovalchuk

7/2

3/19

In Play

Artur Akopyan

Dominik Marasek

5/18

5/2

In Play

Josef Medek

Tomas Vorisek

12/1

1/100

In Play

Oleksandr Levadnyi

Yevhen Masko

1/200

16/1

In Play

Vasyl Kondratenko

Oleksandr Mytsyk

6/4

1/2

In Play

Vladimir Selkin

Mikhail Chernjavskiy

17/10

7/11

In Play

Yevhen Kyi

Oleksandr Kovalchuk

6/4

1/2

In Play

Aniuta Muliarchuk

Olha Panchyshyn

4/7

5/4

In Play

Nikita Korbut

Anton Myrza

9/10

4/5

In Play

Evgenii Kryuchkov

Konstantin Olshakov

2/5

7/4

In Play

Larysa Starikova

Lilia Melnikova

11/10

33/50

In Play

Oksana Kregul

Yuliia Khilinska

2/1

4/11

In Play

Sergey Muslikov

Vladimir Zubkov

8/15

6/4

In Play

Nataliya Zoreva

Kateryna Hubanova

1/5

10/3

In Play

Stanislav Nikolenko

Serhii Rak

6/4

1/2

In Play

Vladyslav Mishchenko

Nikita Vilenchyts

13/8

4/9

In Play

Vasyl Kushnir

Vasyl Verbianyi

33/50

11/10

In Play

Vitalii Sydorenko

Viktor Leonov

4/11

2/1

In Play

Bohdan Havryliuk

Valentyn Lutsenko

5/6

5/6

In Play

David Brichacek

Jiri Cermak

8/13

6/5

In Play

Mikhail Chernjavskiy

Oleg Belugin

3/10

5/2

In Play

Oleksandr Zhukovskyi

Dmytro Dubrovin

2/9

3/1

In Play

Roland Balog

Jan Zajicek

7/19

2/1

In Play

Igor Shyndel

Oleksandr Mishchenko

5/1

1/9

In Play

Roman Cherevko

Nikita Trofimov

10/29

9/4

In Play

Maksym Kolos

Ivan Kozyr

7/11

11/9

In Play

Olha Kostiuk

Marta Maliuta

33/50

11/10

In Play

Adam Krasutskyi

Yevhenii Omitsynskyi

1/3

9/4

In Play

Dina Tishchenko

Nadiia Kovtun

9/4

1/3

In Play

Konstantin Olshakov

Dmitriy Kolesnikov

6/7

9/10

In Play

Vladimir Zubkov

Ivan Pandur

15/16

5/6

In Play

Oleksandr Zhyrnov

Dmytro Lazuryk

5/6

5/6

In Play

Olha Melnyk

Yulija Rechytska

1/2

6/4

In Play

Volodymyr Kuzmych

Vitaly Boyko

9/4

1/3

In Play

Daryna Ohinska

Iryna Yarushkina

5/6

5/6

In Play

Hennadii Portnov

Aleksey Korobov

1/4

11/4

08:00

Aleksandr Merezhko

Vladimir Selkin

11/10

13/19

08:00

Artur Akopyan

Jiri Cermak

3/19

50/13

08:00

Nazarii Danyliuk

Volodymyr Plishylo

33/50

11/10

08:00

Tomas Vorisek

Roland Balog

11/21

6/4

08:00

Vasyl Kondratenko

Bohdan Havryliuk

13/18

1/1

08:05

Oleksandr Kovalchuk

Serhii Tkachev

13/18

1/1

08:05

Sergey Filatov

Valentin Korovichenko

4/11

2/1

08:10

Aniuta Muliarchuk

Liudmyla Kudriei

5/6

5/6

08:10

Yevhen Masko

Serhii Boiko

4/9

13/8

08:15

Aleksandr Kolmin

Sergey Muslikov

1/1

13/18

08:15

Andrey Lisov

Evgenii Kryuchkov

11/10

33/50

08:15

Oksana Kregul

Yaroslava Pachich

12/5

3/10

08:15

Sergey Kinash

Dmytro Arzanov

5/6

5/6

08:20

Andrii Nakliutskyi

Oleksandr Hordiichuk

33/50

11/10

08:20

Ivan Fedoryshyn

Vladyslav Mishchenko

1/2

6/4

08:20

Volodymyr Tsyhanenko

Nikita Korbut

4/5

9/10

08:25

Tatiana Bairak

Larysa Starikova

5/6

5/6

08:25

Volodymyr Tymchenko

Viktor Leonov

33/50

11/10

08:30

David Brichacek

Dominik Marasek

6/5

8/13

08:30

Jan Zajicek

Josef Medek

9/4

1/3

08:30

Oleksandr Mytsyk

Valentyn Lutsenko

11/10

33/50

08:30

Viktoria Overchuk

Nataliya Zoreva

2/5

7/4

08:35

Nazarii Kovalchuk

Vasyl Kushnir

11/10

33/50

08:40

Marta Maliuta

Olha Panchyshyn

5/6

5/6

08:40

Uryi Schepanskyi

Dmytro Dubrovin

1/7

4/1

08:45

Nadiia Kovtun

Yuliia Khilinska

1/2

6/4

08:45

Serhii Baranovskyi

Oleksandr Levadnyi

5/2

5/18

08:50

Dmytro Baistriuchenko

Andrii Selin

11/18

6/5

08:50

Oleksandr Zhyrnov

Nikita Vilenchyts

4/7

5/4

08:50

Stanislav Nikolenko

Volodymyr Kuzmych

2/5

7/4

08:55

Adam Krasutskyi

Anton Myrza

5/12

9/5

08:55

Aleksey Korobov

Kostiantyn Kovalchuk

5/6

5/6

09:00

Artur Akopyan

David Brichacek

33/50

11/10

09:00

Elizabet Abraamyan

Olga Vorobeva

7/4

2/5

09:00

Josef Medek

Roland Balog

11/18

6/5

09:00

Olha Melnyk

Lilia Melnikova

1/3

9/4

09:05

Daryna Ohinska

Kateryna Hubanova

4/7

5/4

09:05

Igor Shyndel

Oleksandr Kovalchuk

9/4

1/3

09:10

Nazarii Danyliuk

Vasyl Verbianyi

9/4

1/3

09:10

Olha Kostiuk

Liudmyla Kudriei

2/1

4/11

09:15

Dina Tishchenko

Yaroslava Pachich

3/1

2/9

09:15

Valentin Korovichenko

Yevhen Pysmennyi

5/6

5/6

09:20

Oleksandr Hordiichuk

Serhii Rak

5/6

5/6

09:20

Roman Cherevko

Yevhen Masko

11/10

33/50

09:20

Vladyslav Mishchenko

Dmytro Lazuryk

5/4

4/7

09:25

Maksym Kolos

Sergey Kinash

8/15

26/19

09:25

Vitalii Sydorenko

Hennadii Portnov

13/8

4/9

09:30

Aleksey Kuznetsov

Vasily Shirshov

13/18

1/1

09:30

Jiri Cermak

Dominik Marasek

6/7

6/7

09:30

Nikita Korbut

Yevhenii Omitsynskyi

12/5

3/10

09:30

Tomas Vorisek

Jan Zajicek

6/7

6/7

09:35

Larysa Starikova

Yulija Rechytska

5/6

5/6

09:35

Yevhen Kyi

Oleksandr Mishchenko

6/4

1/2

09:40

Aniuta Muliarchuk

Marta Maliuta

2/1

4/11

09:40

Nataliya Zoreva

Iryna Yarushkina

4/11

2/1

09:45

Nikolay Zhurba

Evgeniy Glazun

33/50

11/10

09:45

Oksana Kregul

Nadiia Kovtun

11/2

1/10

09:45

Ruben Arutiunov

Oleg Suharkov

6/4

11/21

09:45

Vasyl Kushnir

Volodymyr Plishylo

26/19

8/15

09:50

Andrii Nakliutskyi

Vitaly Boyko

5/6

5/6

09:50

Ivan Fedoryshyn

Nikita Vilenchyts

5/6

5/6

09:50

Maria Taylakova

Anna Tikhomirova

5/4

4/7

09:50

Oleksandr Zhukovskyi

Sergey Filatov

1/3

9/4

09:55

Oleksandr Levadnyi

Nikita Trofimov

4/11

2/1

09:55

Volodymyr Tymchenko

Aleksey Korobov

5/6

5/6

10:00

Andrii Selin

Ivan Kozyr

6/4

1/2

10:00

Petr Zjuzikov

Oleg Pronin

3/19

7/2

10:05

Adam Krasutskyi

Nikita Korbut

24/23

13/17

10:10

Liudmyla Kudriei

Olha Panchyshyn

5/6

5/6

10:10

Olha Melnyk

Larysa Starikova

5/6

5/6

10:15

Aleksey Lobanov

Igor Kovalev

4/7

5/4

10:15

Daryna Ohinska

Nataliya Zoreva

6/4

1/2

10:15

Ivan Buyanin

Igor Poletaev

2/5

5/2

10:15

Yaroslava Pachich

Yuliia Khilinska

5/6

5/6

10:20

Nazarii Danyliuk

Vasyl Kushnir

1/1

13/18

10:20

Oleksandr Zhyrnov

Vladyslav Mishchenko

4/7

5/4

10:20

Stanislav Nikolenko

Oleksandr Hordiichuk

5/4

4/7

10:25

Hennadii Portnov

Viktor Leonov

1/5

10/3

10:25

Uryi Schepanskyi

Valentin Korovichenko

2/5

7/4

10:30

Serhii Baranovskyi

Serhii Boiko

11/10

33/50

10:30

Vasily Shirshov

Petr Zjuzikov

6/5

11/18

10:35

Dmytro Baistriuchenko

Dmytro Arzanov

4/9

13/8

10:35

Igor Shyndel

Yevhen Kyi

11/10

33/50

10:40

Aniuta Muliarchuk

Olha Kostiuk

5/6

5/6

10:40

Kirill Skachkov

Nikita Artemenko

2/9

3/1

10:40

Volodymyr Tsyhanenko

Anton Myrza

6/5

11/18

10:45

Evgeniy Glazun

Aleksey Lobanov

2/9

3/1

10:45

Oksana Kregul

Dina Tishchenko

11/10

13/19

10:45

Oleg Suharkov

Ivan Buyanin

16/5

2/9

10:45

Tatiana Bairak

Lilia Melnikova

1/5

10/3

10:50

Andrii Nakliutskyi

Volodymyr Kuzmych

1/5

10/3

10:50

Nikita Vilenchyts

Dmytro Lazuryk

2/1

4/11

10:50

Viktoria Overchuk

Kateryna Hubanova

1/2

6/4

10:55

Nazarii Kovalchuk

Vasyl Verbianyi

13/8

4/9

10:55

Vitalii Sydorenko

Kostiantyn Kovalchuk

1/2

6/4

11:00

Oleg Pronin

Aleksey Kuznetsov

26/19

8/15

11:00

Robert Jamrich

Radek Rose

5/4

3/5

11:00

Sergey Filatov

Dmytro Dubrovin

1/2

6/4

11:00

Vaclav Coubal

Filip Vesely

4/7

5/4

11:05

Roman Cherevko

Oleksandr Levadnyi

4/11

2/1

11:10

Maksym Kolos

Andrii Selin

5/4

4/7

11:15

Adam Krasutskyi

Volodymyr Tsyhanenko

9/10

4/5

11:15

Igor Kovalev

Nikolay Zhurba

28/17

4/9

11:15

Igor Poletaev

Ruben Arutiunov

8/7

9/13

11:20

Oleksandr Zhyrnov

Ivan Fedoryshyn

1/2

6/4

11:20

Olha Melnyk

Tatiana Bairak

6/5

11/18

11:20

Serhii Rak

Vitaly Boyko

11/4

1/4

11:25

Daryna Ohinska

Viktoria Overchuk

3/1

2/9

11:25

Volodymyr Tymchenko

Hennadii Portnov

13/8

4/9

11:30

Aleksey Kuznetsov

Petr Zjuzikov

9/10

4/5

11:30

Daniel Salomon

Lukas Jindrak

13/19

11/10

11:30

Nazarii Danyliuk

Nazarii Kovalchuk

5/6

5/6

11:30

Ondrej Malecek

Lukas Adamec

6/7

6/7

11:35

Oleksandr Mishchenko

Serhii Tkachev

5/6

5/6

11:35

Oleksandr Zhukovskyi

Yevhen Pysmennyi

4/11

2/1

11:40

Serhii Baranovskyi

Yevhen Masko

13/18

1/1

11:45

Dmytro Baistriuchenko

Sergey Kinash

33/50

11/10

11:45

Nikolay Zhurba

Aleksey Lobanov

5/6

5/6

11:45

Ruben Arutiunov

Ivan Buyanin

48/29

6/13

11:50

Anton Myrza

Yevhenii Omitsynskyi

7/4

2/5

11:50

Stanislav Nikolenko

Andrii Nakliutskyi

6/5

11/18

11:55

Lilia Melnikova

Yulija Rechytska

8/15

11/8

11:55

Vitalii Sydorenko

Aleksey Korobov

2/1

4/11

12:00

Kateryna Hubanova

Iryna Yarushkina

1/4

11/4

12:00

Radek Rose

Daniel Salomon

11/10

13/19

12:00

Vaclav Coubal

Lukas Adamec

5/6

5/6

12:00

Vasily Shirshov

Oleg Pronin

1/7

23/5

12:05

Vasyl Verbianyi

Volodymyr Plishylo

33/50

11/10

12:10

Uryi Schepanskyi

Sergey Filatov

1/5

10/3

12:15

Evgeniy Glazun

Igor Kovalev

8/7

9/13

12:15

Nikita Trofimov

Serhii Boiko

5/8

21/17

12:15

Oleg Suharkov

Igor Poletaev

5/9

7/5

12:20

Ivan Kozyr

Dmytro Arzanov

1/2

6/4

12:20

Oleksandr Hordiichuk

Vitaly Boyko

11/4

1/4

12:25

Viktor Leonov

Kostiantyn Kovalchuk

10/3

1/5

12:30

Lukas Jindrak

Robert Jamrich

6/7

6/7

12:30

Ondrej Malecek

Filip Vesely

2/1

4/11

12:35

Yevhen Kyi

Serhii Tkachev

33/50

11/10

12:45

Oleksandr Zhukovskyi

Valentin Korovichenko

4/11

2/1

12:50

Roman Cherevko

Serhii Baranovskyi

5/4

4/7

12:50

Volodymyr Kuzmych

Serhii Rak

9/4

1/3

12:55

Maksym Kolos

Dmytro Baistriuchenko

2/9

3/1

12:55

Volodymyr Tymchenko

Vitalii Sydorenko

11/10

33/50

13:00

Robert Jamrich

Daniel Salomon

13/19

11/10

13:00

Vaclav Coubal

Ondrej Malecek

5/6

5/6

13:05

Oleksandr Kovalchuk

Oleksandr Mishchenko

2/5

7/4

13:20

Dmytro Dubrovin

Yevhen Pysmennyi

26/19

8/15

13:20

Volodymyr Chulanov

Roman Mazur

5/6

5/6

13:25

Hennadii Portnov

Kostiantyn Kovalchuk

1/5

10/3

13:25

Oleksandr Levadnyi

Serhii Boiko

4/7

5/4

13:30

Andrii Selin

Dmytro Arzanov

11/10

33/50

13:30

Igor Meteleshko

Vladimir Zubkov

13/17

24/23

13:30

Lukas Adamec

Filip Vesely

4/7

5/4

13:30

Oleksandr Ivashkin

Volodymyr Chornobab

6/4

1/2

13:30

Radek Rose

Lukas Jindrak

6/7

6/7

13:40

Artem Tkachenko

Vitalii Protopopov

5/18

5/2

13:40

Oleksandr Kolbasenko

Artem Yurkov

1/2

6/4

13:45

Konstantin Nosov

Evgeny Kupryakov

7/12

5/4

13:45

Vladislav Fedorov

Aleksei Innazarov

1/2

6/4

13:45

Volodymyr Myrzak

Oleksandr Hryshyn

5/2

5/18

13:50

Oleksandr Shpak

Mykhailo Potapov

8/15

26/19

13:55

Aleksey Korobov

Viktor Leonov

1/1

13/18

13:55

Uryi Schepanskyi

Oleksandr Zhukovskyi

5/4

4/7

14:00

Andrey Zabrodin

Sergey Kulikov

12/5

6/19

14:00

Vadym Bochkovsky

Olexander Oleskevych

2/5

7/4

14:00

Yevhen Masko

Nikita Trofimov

5/4

4/7

14:05

Sergey Kinash

Ivan Kozyr

11/10

33/50

14:10

Dmytro Rehotun

Oleksandr Buberenko

1/1

13/18

14:15

Andrii Halych

Andrii Kurtenko

5/4

4/7

14:15

Eduard Golovachev

Sergey Homutov

2/5

7/4

14:15

George Poturidis

Oleksandr Hryhoriev

5/2

5/18

14:15

Semyon Korolev

Viktor Rahmanov

13/8

4/9

14:20

Oleksandr Mykhalus

Dmytro Lohosha

13/8

4/9

14:20

Viktor Kodola

Oleg Sapuzhak

5/4

4/7

14:20

Viktor Kodola

Valentin Bondar

5/6

5/6

14:30

Oleksandr Ivashkin

Olexander Oleskevych

1/4

11/4

14:30

Sergey Filatov

Yevhen Pysmennyi

5/6

5/6

14:30

Vladimir Zubkov

Andrey Zabrodin

3/19

9/2

14:40

Ivan Efimenko

Artem Yurkov

4/11

2/1

14:45

Aleksei Innazarov

Semyon Korolev

13/8

4/9

14:45

Evgeny Kupryakov

Eduard Golovachev

11/10

33/50

14:45

Volodymyr Pakhomovskyi

Oleksandr Hryshyn

5/6

5/6

14:50

Oleksandr Leonenko

Vitalii Protopopov

5/6

5/6

14:50

Volodymyr Chulanov

Mykhailo Potapov

6/4

1/2

14:55

Andrii Khvysiuk

Pavlo Chyzh

21/17

5/8

15:00

Sergey Kulikov

Igor Meteleshko

13/17

24/23

15:00

Tomas Andrle

Daniel Tuma

4/7

5/4

15:00

Vadym Bochkovsky

Volodymyr Chornobab

9/10

4/5

15:05

Valentin Korovichenko

Dmytro Dubrovin

13/18

1/1

15:10

Oleksandr Kolbasenko

Dmytro Rehotun

5/6

5/6

15:15

Sergey Homutov

Konstantin Nosov

11/10

33/50

15:15

Viktor Rahmanov

Vladislav Fedorov

8/15

26/19

15:15

Volodymyr Myrzak

George Poturidis

1/7

4/1

15:20

Oleg Sapuzhak

Roman Mazur

6/7

6/7

15:20

Valentin Bondar

Roman Mazur

5/4

4/7

15:25

Artem Tkachenko

Andrii Halych

9/13

8/7

15:30

Igor Meteleshko

Andrey Zabrodin

9/4

10/29

15:30

Milan Janousek

Kamil Hruda

13/18

1/1

15:30

Oleg Gavrilyuk

Dmytro Lohosha

5/8

21/17

15:30

Oleksandr Ivashkin

Vadym Bochkovsky

9/10

4/5

15:40

Ivan Efimenko

Oleksandr Buberenko

4/7

5/4

15:45

Konstantin Nosov

Eduard Golovachev

6/7

6/7

15:45

Vladislav Fedorov

Semyon Korolev

16/9

3/7

15:45

Volodymyr Pakhomovskyi

Oleksandr Hryhoriev

6/5

11/18

15:50

Oleksandr Shpak

Viktor Kodola

11/18

6/5

16:00

Daniel Tuma

Milan Janousek

1/1

14/19

16:00

Oleksandr Leonenko

Andrii Kurtenko

4/11

2/1

16:00

Olexander Oleskevych

Volodymyr Chornobab

3/1

2/9

16:00

Vladimir Zubkov

Sergey Kulikov

12/5

6/19

16:05

Oleksandr Mykhalus

Andrii Khvysiuk

5/2

5/18

16:10

Dmytro Rehotun

Artem Yurkov

11/10

33/50

16:15

Aleksei Innazarov

Viktor Rahmanov

9/5

2/5

16:15

Evgeny Kupryakov

Sergey Homutov

4/9

13/8

16:15

George Poturidis

Oleksandr Hryshyn

9/4

1/3

16:20

Volodymyr Chulanov

Oleg Sapuzhak

1/2

6/4

16:30

Kamil Hruda

Tomas Andrle

26/19

8/15

16:35

Andrii Halych

Vitalii Protopopov

5/4

4/7

16:40

Oleg Gavrilyuk

Pavlo Chyzh

13/10

3/5

16:40

Oleksandr Kolbasenko

Oleksandr Buberenko

4/9

13/8

16:45

Volodymyr Myrzak

Oleksandr Hryhoriev

26/19

8/15

16:50

Viktor Kodola

Mykhailo Potapov

5/6

5/6

17:00

Tomas Andrle

Milan Janousek

5/6

9/10

17:10

Ivan Efimenko

Dmytro Rehotun

33/50

11/10

17:10

Oleksandr Leonenko

Andrii Halych

33/50

11/10

17:15

Andrii Khvysiuk

Dmytro Lohosha

5/8

21/17

17:15

Volodymyr Pakhomovskyi

George Poturidis

11/18

6/5

17:20

Oleksandr Shpak

Roman Mazur

11/2

1/10

17:20

Yurii Shmyndra

Mykhailo Trunov

11/10

33/50

17:30

Daniel Tuma

Kamil Hruda

5/4

4/7

17:40

Oleksandr Buberenko

Artem Yurkov

11/4

1/4

17:45

Artem Tkachenko

Andrii Kurtenko

4/9

28/17

17:45

Oleksandr Hryhoriev

Oleksandr Hryshyn

9/10

4/5

17:50

Mykhailo Teteruk

Oleksandr Zaporozhets

1/1

13/18

17:50

Oleg Gavrilyuk

Andrii Khvysiuk

8/9

8/9

17:50

Volodymyr Chulanov

Viktor Kodola

33/50

11/10

18:10

Ivan Efimenko

Oleksandr Kolbasenko

4/9

13/8

18:15

Volodymyr Pakhomovskyi

Volodymyr Myrzak

11/18

6/5

18:20

Oleksandr Leonenko

Artem Tkachenko

9/4

1/3

18:20

Oleksandr Shpak

Oleg Sapuzhak

1/2

6/4

18:20

Yurii Shmyndra

Oleksandr Zaporozhets

1/1

13/18

18:25

Oleksandr Mykhalus

Pavlo Chyzh

12/5

3/10

18:50

Mykhailo Potapov

Roman Mazur

6/5

11/18

18:50

Mykhailo Teteruk

Mykhailo Trunov

6/4

1/2

18:55

Andrii Kurtenko

Vitalii Protopopov

1/1

13/18

19:00

Josef Silhan

Jaroslav Havlik Jnr

1/2

6/4

19:00

Oleg Gavrilyuk

Oleksandr Mykhalus

1/2

6/4

19:20

Volodymyr Chulanov

Oleksandr Shpak

11/10

33/50

19:20

Yurii Shmyndra

Mykhailo Teteruk

5/18

5/2

19:30

Pavel Gireth

Jan Mecl Jnr

4/11

2/1

19:35

Pavlo Chyzh

Dmytro Lohosha

8/9

8/9

19:50

Oleksandr Zaporozhets

Mykhailo Trunov

6/4

1/2

19:50

Viktor Kodola

Roman Mazur

6/5

11/18

20:00

Jaroslav Havlik Jnr

Pavel Gireth

13/18

1/1

20:20

Oleg Sapuzhak

Mykhailo Potapov

4/7

5/4

20:20

Valentin Bondar

Mykhailo Potapov

33/50

11/10

20:30

Jan Mecl Jnr

Josef Silhan

6/5

11/18

21:00

Josef Silhan

Pavel Gireth

5/6

5/6

21:30

Jaroslav Havlik Jnr

Jan Mecl Jnr

6/5

11/18