Table Tennis Betting Odds

Monday 22nd July 201912
In Play

Dmitry Balakin

Artem Slashchev

13/10

5/6

Tuesday 23rd July 201912
00:00

Sergey Myagkov

Igor Abelmasov

4/9

29/16

00:30

Artem Slashchev

Aleksandr Scherbinin

13/15

13/15

01:00

Dmitry Balakin

Igor Abelmasov

10/7

4/7

01:30

Aleksandr Scherbinin

Sergey Myagkov

21/20

8/11

02:00

Igor Abelmasov

Artem Slashchev

19/16

4/6

02:30

Aleksandr Scherbinin

Dmitry Balakin

11/18

16/13

03:00

Artem Slashchev

Sergey Myagkov

10/9

8/11

05:00

Nikolay Zhurba

Alexander Ekzhanov

5/11

13/8

05:30

Petr Zyuzikov

Alexander Serebrennikov

10/7

4/7

06:00

Alexander Ekzhanov

Petr Zyuzikov

10/9

13/18

06:30

Alexander Serebrennikov

Nikolay Zhurba

10/7

8/15

07:00

Brice Ollivier

Liang Qiu

13/18

22/19

07:00

Nikolay Zhurba

Petr Zyuzikov

5/8

6/5

07:30

Alexander Ekzhanov

Alexander Serebrennikov

10/9

13/19

07:40

Florian Bluhm

Miroslav Horejsi

63/13

1/7

08:20

Jiri Vrablik

Hampus Soderlund

11/21

13/8

09:00

Brice Ollivier

Tomas Kopanyi

2/9

3/1

09:40

Jiri Vrablik

Tomasz Tomaszuk

1/20

38/5

10:20

Hampus Soderlund

Liang Qiu

2/5

47/23

11:00

Tomasz Tomaszuk

Miroslav Horejsi

77/10

1/20

11:40

Florian Bluhm

Tomas Kopanyi

1/12

15/2

13:00

Albert Bogomolov

Vladimir Zhigalov

13/18

1/1

13:30

Andrey Babkin

Andrey Andreev

33/50

11/10

14:00

Vladimir Zhigalov

Andrey Babkin

11/18

6/5

14:30

Andrey Andreev

Albert Bogomolov

6/5

11/18

15:00

Albert Bogomolov

Andrey Babkin

33/50

11/10

15:30

Vladimir Zhigalov

Andrey Andreev

13/18

1/1

17:00

Anatoliy Ilyin

Sergey Maksakov

13/18

1/1

17:30

Vladimir Belyakov

Sergey Myagkov

5/4

4/7

18:00

Sergey Maksakov

Vladimir Belyakov

4/7

5/4

18:30

Sergey Myagkov

Anatoliy Ilyin

33/50

11/10

19:00

Anatoliy Ilyin

Vladimir Belyakov

11/18

6/5

19:30

Sergey Maksakov

Sergey Myagkov

11/10

33/50