Table Tennis Betting Odds

Monday 18th November 201912
In Play

Jiri Martinko

Gaston Alto

6/4

13/18

In Play

Denis Grishenin

Sergey Pakhomov

2/13

4/1

In Play

Oleg Nikiforov

Alexander Gribkov

1/100

14/1

19:00

Alexander Korotkov

Pavel Lukyanov

11/17

6/5

19:00

Robert Floras

Tomas Konecny

13/8

1/2

19:30

Sergey Pakhomov

Artem Tarasov

4/5

68/67

19:40

Jiri Martinko

Liang Qiu

7/5

11/18

20:20

Emil Santos

Valeriy Rakov

7/10

5/4

21:00

Antonin Gavlas

Gaston Alto

3/10

12/5

21:30

Nikita Sukharnikov

Evgeniy Ilyukhin

6/5

13/17

22:00

Anatoliy Ilyin

Artem Suntsov

6/4

1/2

22:30

Evgeniy Ilyukhin

Igor Ramensky

4/5

9/10

23:00

Nikita Sukharnikov

Anatoliy Ilyin

13/18

1/1

23:30

Igor Ramensky

Artem Suntsov

1/1

13/18

Tuesday 19th November 201912
00:00

Evgeniy Ilyukhin

Anatoliy Ilyin

1/1

13/18

00:30

Artem Suntsov

Nikita Sukharnikov

5/6

10/11

01:00

Anatoliy Ilyin

Igor Ramensky

11/10

33/50

01:30

Artem Suntsov

Evgeniy Ilyukhin

10/17

14/11

02:00

Igor Ramensky

Nikita Sukharnikov

1/1

13/18

04:00

Alexander Ekzhanov

Dmitry Voronov

1/1

13/17

04:00

Anton Esin

Alexander Arapov

11/10

33/50

04:30

Andrey Duka

Mikhail Sverdlov

9/10

11/13

04:30

Sergei Ogai

Denis Sayanov

11/10

33/50

05:00

Alexander Arapov

Andrey Duka

11/10

8/11

05:00

Dmitry Voronov

Sergei Ogai

5/6

5/6

05:30

Denis Sayanov

Alexander Ekzhanov

6/5

5/7

05:30

Mikhail Sverdlov

Anton Esin

11/18

6/5

06:00

Alexander Ekzhanov

Sergei Ogai

6/5

11/18

06:00

Anton Esin

Andrey Duka

6/5

11/18

06:30

Alexander Arapov

Mikhail Sverdlov

11/10

7/9

06:30

Dmitry Voronov

Denis Sayanov

4/5

1/1

08:00

Robert Floras

Liang Qiu

4/9

13/8

08:00

Timofey Razinkov

Vyacheslav Ermilin

5/4

4/7

08:15

Natalia Malinina

Anna Rossikhina

8/15

26/19

08:30

Anatoly Trushkin

Sergey Morozov

13/18

1/1

08:40

Jiri Martinko

Valeriy Rakov

2/9

3/1

09:00

Irina Nefedova

Anastasia Golubeva

6/4

1/2

09:00

Vyacheslav Ermilin

Anatoly Trushkin

6/5

11/18

09:20

Tomas Konecny

Gaston Alto

4/11

2/1

09:30

Anna Rossikhina

Viktoriya Kandibina

6/4

1/2

09:30

Sergey Morozov

Timofey Razinkov

33/50

11/10

10:00

Antonin Gavlas

Liang Qiu

4/11

2/1

10:00

Natalia Malinina

Irina Nefedova

5/4

4/7

10:00

Timofey Razinkov

Anatoly Trushkin

5/4

4/7

10:30

Viktoriya Kandibina

Anastasia Golubeva

1/1

13/18

10:30

Vyacheslav Ermilin

Sergey Morozov

6/5

11/18

10:40

Emil Santos

Tomas Konecny

9/2

2/17

11:00

Anna Rossikhina

Irina Nefedova

6/4

1/2

11:20

Robert Floras

Gaston Alto

1/2

6/4

11:30

Anastasia Golubeva

Natalia Malinina

1/2

6/4

12:00

Anton Mohnachev

Vladimir Sinkovskiy

1/2

6/4

12:00

Irina Nefedova

Viktoriya Kandibina

11/10

33/50

12:00

Jiri Martinko

Emil Santos

8/15

7/4

12:30

Anastasia Golubeva

Anna Rossikhina

1/3

9/4

12:30

Sergey Borodin

Andrey Andreev

33/50

11/10

12:40

Antonin Gavlas

Valeriy Rakov

1/20

15/2

13:00

Viktoriya Kandibina

Natalia Malinina

33/50

11/10

13:00

Vladimir Sinkovskiy

Sergey Borodin

5/4

4/7

13:30

Andrey Andreev

Anton Mohnachev

1/1

13/18

14:00

Anton Mohnachev

Sergey Borodin

9/10

4/5

14:30

Vladimir Sinkovskiy

Andrey Andreev

13/18

1/1

16:00

Sergey Burov

Vladimir Beliakov

5/4

4/7

16:30

Dmitry Sebekin

Dmitry Balakin

1/2

6/4

17:00

Vladimir Beliakov

Dmitry Sebekin

4/7

5/4

17:30

Dmitry Balakin

Sergey Burov

6/4

1/2

18:00

Sergey Burov

Dmitry Sebekin

13/18

1/1

18:30

Vladimir Beliakov

Dmitry Balakin

33/50

11/10