Table Tennis Betting Odds

Monday 25th March 201912
In Play

Dmitri Razinkov

Dmitry Derzkov

47/23

13/17

04:00

Sergey Morozov

Igor Poletaev

48/29

4/9

04:30

Sergey Khomutov

Bator Damdinov

8/7

19/29

05:00

Igor Poletaev

Sergey Khomutov

19/29

8/7

05:30

Bator Damdinov

Sergey Morozov

4/7

5/4

05:30

Xiao Wen Yi

Xu Dong Zhang

4/7

13/10

06:00

Bao Shun Han

Xiao Wen Yi

4/5

10/11

06:00

Sergey Morozov

Sergey Khomutov

26/19

8/15

06:30

Igor Poletaev

Bator Damdinov

13/18

1/1

06:30

Yu Cai Zhang

13/18

 
07:00

Yu Cai Zhang

Xiao Wen Yi

19/29

11/10

07:30

Bao Shun Han

Xu Dong Zhang

11/10

10/11

08:15

Alexander Chentsov

Viktor Tolkachev

9/10

4/5

09:00

Igor Petrushin

Roman Berezin

1/1

13/18

09:30

Viktor Tolkachev

Yuri Sokolov

19/29

11/10

10:00

Alexander Chentsov

Igor Petrushin

5/4

4/7

10:00

Wen Bin Lu

Yan Song Wu

11/18

6/5

10:30

Sheng Bin Zhang

Hong Bin Zhu

5/6

5/6

10:30

Yuri Sokolov

Roman Berezin

13/8

4/9

11:00

Viktor Tolkachev

Igor Petrushin

19/29

11/10

11:00

Yan Song Wu

Sheng Bin Zhang

5/4

10/17

11:30

Hong Bin Zhu

Wen Bin Lu

5/6

8/15

11:30

Roman Berezin

Alexander Chentsov

4/5

9/10

12:00

Igor Petrushin

Yuri Sokolov

1/1

13/18

12:00

Wen Bin Lu

Sheng Bin Zhang

4/5

9/10

12:30

Roman Berezin

Viktor Tolkachev

13/18

1/1

12:30

Yan Song Wu

Hong Bin Zhu

11/18

6/5

13:00

Yuri Sokolov

Alexander Chentsov

11/10

19/29

15:00

Sergey Filchev

Arseniy Gusev

26/19

8/15

15:30

Petr Fedotov

Artyom Dvoinikov

4/7

5/4

16:00

Arseniy Gusev

Taras Merzliken

26/19

8/15

16:30

Sergey Filchev

Petr Fedotov

6/5

11/18

17:00

Taras Merzliken

Artyom Dvoinikov

2/5

7/4

17:30

Arseniy Gusev

Petr Fedotov

13/18

1/1

18:00

Artyom Dvoinikov

Sergey Filchev

5/4

4/7

18:30

Petr Fedotov

Taras Merzliken

2/1

4/11

19:00

Artyom Dvoinikov

Arseniy Gusev

6/4

1/2

19:30

Taras Merzliken

Sergey Filchev

4/11

2/1

Free Bets
Oddschecker App
Casino Bonus