Table Tennis Betting Odds

Table Tennis

Sunday 29th November 2020

12
In Play

Tatiana Tatianina

Halyna Telna

3/10

12/5

02:25

Oleksandr Liushnia

Ruslan Solomko

13/8

4/9

02:30

Nataliia Khmilevska

Tatiana Tatianina

5/4

4/7

02:35

Valentin Polusmyak

Artem Lisechko

33/50

11/10

02:55

Oleksandr Gomilko

Serhii Bondarenko

1/4

11/4

03:05

Rustam Halimbaiev

Pavlo Volkov

11/10

33/50

03:25

Oleksandr Liushnia

Maksym Marchuk

4/7

5/4

03:35

Hryhorii Kulishov

Ruslan Onishchenko

11/18

6/5

03:55

Andrii Shcherbak

Ruslan Solomko

9/4

1/3

04:05

Valentin Polusmyak

Rustam Halimbaiev

9/10

4/5

04:25

Oleksandr Gomilko

Oleksandr Liushnia

6/4

1/2

04:30

Albert Bogomolov

Aleksandr Merezhko

4/9

28/17

04:35

Artem Lisechko

Ruslan Onishchenko

5/2

5/18

04:45

Andrey Sadkov

Andrey Doncenko

21/20

8/11

04:45

Sergey Skotnikov

Sergei Homutov

10/3

1/5

04:55

Serhii Bondarenko

Ruslan Solomko

6/5

11/18

05:00

Sergey Gancev

Andrey Duka

6/4

1/2

05:05

Pavlo Volkov

Hryhorii Kulishov

9/4

1/3

05:15

Igor Poletaev

Oleg Nikiforov

3/10

5/2

05:15

Vladimir Staroverov

Oleg Kharlakin

5/7

11/10

05:25

Maksym Marchuk

Andrii Shcherbak

5/4

4/7

05:30

Aleksandr Merezhko

Sergey Gancev

13/15

13/15

05:45

Andrey Doncenko

Vladimir Staroverov

13/15

13/15

05:45

Sergei Homutov

Igor Poletaev

5/4

4/7

05:50

Viktor Didukh

Yevhen Pysmennyi

11/10

33/50

05:55

Serhii Kubrak

Ivan Fashchevskyi

5/4

4/7

06:00

Andrey Duka

Albert Bogomolov

1/2

6/4

06:00

Oleksandr Hordiichuk

Dmytro Lazuryk

11/10

33/50

06:05

Anastasiia Havelia

Viktoriia Anarmetova

5/6

5/6

06:10

Volodymyr Varchenko

Andrii Troian

8/15

26/19

06:15

Oleg Kharlakin

Andrey Sadkov

13/15

13/15

06:15

Oleg Nikiforov

Sergey Skotnikov

4/11

2/1

06:25

Serhii Hohenko

Bohdan Kohut

33/50

11/10

06:30

Albert Bogomolov

Sergey Gancev

8/11

1/1

06:30

Vitalii Solovei

Spartak Abalmaz

6/5

11/18

06:30

Yurii Kurishchenko

Vladyslav Mishchenko

5/18

5/2

06:35

Dmytro Baistriuchenko

Tymur Kozenkov

2/5

7/4

06:40

Tatyana Yaroshenko

Yulija Rechytska

11/13

11/13

06:40

Yevhen Yakymchuk

Serhii Burdelnyi

26/19

8/15

06:45

Anastasiia Dudnyk

Yaroslava Pachich

8/15

26/19

06:45

Anatoliy Kurotich

Roman Oliynyk

4/6

11/10

06:45

Andrey Sadkov

Vladimir Staroverov

8/11

21/20

06:45

Sergey Skotnikov

Igor Poletaev

14/5

1/4

06:55

Igor Shyndel

Oleksandr Dukhovenko

7/4

2/5

06:55

Mykola Lytvynenko

Uryi Schepanskyi

11/10

33/50

07:00

Aleksandr Merezhko

Andrey Duka

6/4

1/2

07:00

Mykola Telnoi

Alexander Tuzhylin

9/4

1/3

07:00

Oleksandr Zhyrnov

Oleksii Nadporozhskyi

5/4

4/7

07:05

Mykyta Rubtsov

Oleksandr Dziabura

5/4

4/7

07:05

Olena Nikitchenko

Kateryna Lieventsova

1/3

9/4

07:10

Kostiantyn Klymenko

Serhii Solomko

5/6

5/6

07:10

Mykola Uchen

Oleksandr Seluchenko

8/11

1/1

07:15

Anastasiia Martynenko

Mariia Martynenko

11/10

4/6

07:15

Andrey Doncenko

Oleg Kharlakin

4/7

5/4

07:15

Oksana Kregul

Polina Nerush

4/9

28/17

07:15

Sergei Homutov

Oleg Nikiforov

9/4

1/3

07:20

Aleksandr Tulenin

Roman Vashchuk

5/4

4/7

07:20

Anatolii Nazarov

Andrii Skliarenko

4/7

5/4

07:30

Dmitry Dubrovin

Sergey Filatov

11/10

33/50

07:30

Michal Blinka

David Prusa

6/5

11/18

07:30

Oleksandr Hordiichuk

Vladyslav Mishchenko

13/18

1/1

07:35

Anastasiia Havelia

Hanna Babii

1/5

10/3

07:35

Viktor Didukh

Bohdan Kohut

11/10

4/6

07:40

Serhii Kubrak

Spartak Abalmaz

5/4

11/18

07:40

Volodymyr Varchenko

Serhii Burdelnyi

11/10

33/50

07:45

Dina Tishchenko

Yaroslava Pachich

11/10

4/6

07:45

Nikita Zinov

Tymur Kozenkov

4/7

5/4

07:50

Larysa Starikova

Yulija Rechytska

5/6

5/6

07:50

Vitalii Vietrov

Andrii Droshchynskyi

11/10

33/50

07:55

Mykola Treshchetka

Roman Oliynyk

11/10

33/50

08:00

Oleksii Nadporozhskyi

Dmytro Lazuryk

4/9

13/8

08:05

Kateryna Lieventsova

Viktoriia Anarmetova

8/15

26/19

08:05

Oleksandr Zhukovskyi

Uryi Schepanskyi

5/6

5/6

08:10

Alexander Tuzhylin

Yevhen Pysmennyi

1/2

6/4

08:10

Serhii Solomko

Andrii Troian

13/8

4/9

08:15

Oleksandr Dziabura

Ivan Fashchevskyi

8/15

26/19

08:20

Dmytro Baistriuchenko

Mykola Uchen

11/18

6/5

08:20

Pavel Lavrynenko

Andrii Skliarenko

1/1

13/18

08:25

Igor Shyndel

Oleksandr Kovalchuk

7/4

2/5

08:25

Tatyana Yaroshenko

Anastasiia Martynenko

1/2

6/4

08:30

Aleksandr Tretyakov

Oleg Kutuzov

26/19

5/9

08:30

Anatoliy Kurotich

Aleksandr Tulenin

5/11

13/8

08:30

Yurii Kurishchenko

Oleksandr Zhyrnov

4/11

2/1

08:40

Mykola Lytvynenko

Dmitry Dubrovin

1/3

9/4

08:40

Yevhen Yakymchuk

Kostiantyn Klymenko

11/18

6/5

08:45

Anastasiia Dudnyk

Oksana Kregul

13/18

1/1

08:45

Egor Stepanov

Vladimir Safonov

6/4

1/2

08:45

Roman Homenko

Nikita Kurilchik

4/9

13/8

08:45

Serhii Hohenko

Mykola Telnoi

33/50

11/10

08:50

Vitalii Solovei

Mykyta Rubtsov

5/6

5/6

08:55

Nikita Zinov

Oleksandr Seluchenko

11/18

6/5

08:55

Oleksandr Mishchenko

Oleksandr Dukhovenko

6/5

11/18

09:00

Ilya Novikov

Alexander Skrebnev

10/13

1/1

09:00

Larysa Starikova

Mariia Martynenko

5/6

5/6

09:00

Oleksandr Hordiichuk

Oleksii Nadporozhskyi

13/18

1/1

09:00

Richard Vyborny

Michal Blinka

5/6

5/6

09:05

Anastasiia Havelia

Kateryna Lieventsova

7/4

2/5

09:05

Mykola Treshchetka

Roman Vashchuk

7/4

2/5

09:10

Volodymyr Varchenko

Serhii Solomko

4/11

2/1

09:15

Alexey Lobanov

Aleksandr G Frolov

2/1

4/11

09:15

Dina Tishchenko

Polina Nerush

7/5

8/15

09:15

Oleg Suharkov

Maxim Pronkin

5/2

2/7

09:15

Oleksandr Zhukovskyi

Sergey Filatov

4/7

5/4

09:20

Anatolii Nazarov

Vitalii Vietrov

5/18

5/2

09:20

Viktor Didukh

Alexander Tuzhylin

11/13

11/13

09:25

Serhii Kubrak

Oleksandr Dziabura

5/6

5/6

09:30

Josef Medek

David Prusa

6/5

11/18

09:30

Mykola Uchen

Tymur Kozenkov

1/2

6/4

09:30

Oleg Kutuzov

Ilya Novikov

2/7

5/2

09:30

Oleksandr Zhyrnov

Vladyslav Mishchenko

33/50

11/10

09:34

Anastasiia Martynenko

Yulija Rechytska

33/50

11/10

09:35

Olena Nikitchenko

Hanna Babii

3/19

7/2

09:40

Aleksandr Tulenin

Roman Oliynyk

3/1

2/9

09:40

Kostiantyn Klymenko

Serhii Burdelnyi

11/4

1/4

09:45

Nikita Kurilchik

Oleg Suharkov

5/4

8/13

09:45

Oksana Kregul

Yaroslava Pachich

11/10

4/6

09:45

Vladimir Safonov

Alexey Lobanov

1/2

6/4

09:50

Dmitry Dubrovin

Uryi Schepanskyi

7/4

2/5

09:50

Pavel Lavrynenko

Andrii Droshchynskyi

5/4

4/7

09:55

Igor Shyndel

Oleksandr Mishchenko

5/2

5/18

09:55

Mykola Telnoi

Bohdan Kohut

13/8

4/9

10:00

Alexander Skrebnev

Aleksandr Tretyakov

13/15

13/15

10:00

Mykyta Rubtsov

Spartak Abalmaz

6/5

11/18

10:00

Yurii Kurishchenko

Dmytro Lazuryk

1/2

6/4

10:05

Nikita Zinov

Mykola Uchen

5/6

5/6

10:10

Larysa Starikova

Anastasiia Martynenko

1/2

6/4

10:10

Yevhen Yakymchuk

Andrii Troian

8/15

26/19

10:15

Aleksandr G Frolov

Egor Stepanov

4/11

2/1

10:15

Maxim Pronkin

Roman Homenko

11/18

5/4

10:15

Mykola Treshchetka

Aleksandr Tulenin

1/4

11/4

10:20

Vitalii Vietrov

Andrii Skliarenko

4/5

9/10

10:25

Oleksandr Zhukovskyi

Dmitry Dubrovin

3/10

12/5

10:30

Aleksandr Tretyakov

Ilya Novikov

13/15

13/15

10:30

Oleksandr Hordiichuk

Oleksandr Zhyrnov

13/18

1/1

10:30

Serhii Hohenko

Yevhen Pysmennyi

4/7

5/4

10:35

Anastasiia Havelia

Olena Nikitchenko

9/4

1/3

10:35

Vitalii Solovei

Ivan Fashchevskyi

2/1

4/11

10:40

Dmytro Baistriuchenko

Oleksandr Seluchenko

8/15

26/19

10:40

Volodymyr Varchenko

Kostiantyn Klymenko

5/6

5/6

10:45

Dina Tishchenko

Oksana Kregul

13/18

1/1

10:45

Egor Stepanov

Alexey Lobanov

4/9

13/8

10:45

Roman Homenko

Oleg Suharkov

1/2

6/4

10:45

Tatyana Yaroshenko

Mariia Martynenko

11/13

11/13

10:50

Anatoliy Kurotich

Roman Vashchuk

7/5

8/15

11:00

Mykola Lytvynenko

Sergey Filatov

1/2

6/4

11:00

Oleg Kutuzov

Alexander Skrebnev

4/9

28/17

11:00

Yurii Kurishchenko

Oleksii Nadporozhskyi

2/1

4/11

11:05

Viktor Didukh

Mykola Telnoi

5/6

5/6

11:10

Serhii Kubrak

Mykyta Rubtsov

1/3

9/4

11:10

Yevhen Yakymchuk

Serhii Solomko

6/5

11/18

11:15

Anastasiia Dudnyk

Polina Nerush

11/18

6/5

11:15

Nikita Kurilchik

Maxim Pronkin

29/10

1/4

11:15

Nikita Zinov

Dmytro Baistriuchenko

1/4

11/4

11:15

Vladimir Safonov

Aleksandr G Frolov

5/6

5/6

11:20

Larysa Starikova

Tatyana Yaroshenko

1/2

6/4

11:20

Pavel Lavrynenko

Vitalii Vietrov

1/1

13/18

11:25

Mykola Treshchetka

Anatoliy Kurotich

5/6

5/6

11:30

Vladyslav Mishchenko

Dmytro Lazuryk

5/4

4/7

11:35

Hanna Babii

Viktoriia Anarmetova

7/2

3/19

11:35

Oleksandr Zhukovskyi

Mykola Lytvynenko

4/11

2/1

11:40

Serhii Burdelnyi

Andrii Troian

11/10

33/50

11:40

Serhii Hohenko

Alexander Tuzhylin

6/4

1/2

11:45

Vitalii Solovei

Oleksandr Dziabura

4/9

13/8

11:50

Anatolii Nazarov

Andrii Droshchynskyi

1/4

11/4

11:50

Oleksandr Seluchenko

Tymur Kozenkov

5/6

5/6

11:55

Mariia Martynenko

Yulija Rechytska

6/5

11/18

12:00

Oleksandr Hordiichuk

Yurii Kurishchenko

6/4

1/2

12:00

Roman Vashchuk

Roman Oliynyk

4/11

39/19

12:10

Sergey Filatov

Uryi Schepanskyi

11/4

1/4

12:10

Volodymyr Varchenko

Yevhen Yakymchuk

13/18

1/1

12:15

Bohdan Kohut

Yevhen Pysmennyi

5/6

5/6

12:15

Dina Tishchenko

Anastasiia Dudnyk

13/8

4/9

12:20

Spartak Abalmaz

Ivan Fashchevskyi

5/6

5/6

12:30

Oleksandr Zhyrnov

Dmytro Lazuryk

1/2

6/4

12:35

Olena Nikitchenko

Viktoriia Anarmetova

2/5

7/4

12:40

Kostiantyn Klymenko

Andrii Troian

5/4

4/7

12:50

Pavel Lavrynenko

Anatolii Nazarov

5/2

5/18

12:50

Viktor Didukh

Serhii Hohenko

4/7

5/4

12:55

Serhii Kubrak

Vitalii Solovei

12/5

3/10

13:00

Oleksii Nadporozhskyi

Vladyslav Mishchenko

4/9

13/8

13:05

Kateryna Lieventsova

Hanna Babii

1/3

9/4

13:10

Serhii Solomko

Serhii Burdelnyi

5/6

5/6

13:15

Polina Nerush

Yaroslava Pachich

4/11

39/19

13:25

Mykola Telnoi

Yevhen Pysmennyi

7/4

2/5

13:30

Mykyta Rubtsov

Ivan Fashchevskyi

13/18

1/1

13:45

Natalya Shchekotikhina

Alisa Dubrova

33/50

11/10

13:50

Andrii Droshchynskyi

Andrii Skliarenko

5/6

5/6

13:55

Oleksandr Mishchenko

Oleksandr Kovalchuk

5/6

5/6

14:00

Alexander Tuzhylin

Bohdan Kohut

1/5

10/3

14:05

Oleksandr Dziabura

Spartak Abalmaz

11/18

6/5

14:10

Yevheniia Chilikina

Olha Panchyshyn

4/7

5/4

14:15

Nataliia Kosmina

Yevheniia Severina

26/19

8/15

14:40

Hanna Lukashova

Yuliia Khilinska

5/6

5/6

14:45

Diana Yevtodii

Marharyta Saltanovska

7/4

2/5

15:10

Aniuta Muliarchuk

Olha Panchyshyn

11/4

1/4

15:15

Natalya Shchekotikhina

Yevheniia Severina

9/4

1/3

15:45

Marharyta Saltanovska

Alisa Dubrova

15/2

1/20

15:50

Vitalii Levytskyi

Dmytro Zaporozhets

11/18

6/5

16:10

Yevheniia Chilikina

Hanna Lukashova

4/7

5/4

16:15

Nataliia Kosmina

Diana Yevtodii

11/10

33/50

16:20

Viktor Dushak

Yurii Volkov

2/5

7/4

16:40

Aniuta Muliarchuk

Yuliia Khilinska

10/3

1/5

16:45

Natalya Shchekotikhina

Marharyta Saltanovska

3/10

12/5

16:50

Andrii Martyniuk

Oleksandr Leonenko

33/50

11/10

17:10

Hanna Lukashova

Olha Panchyshyn

1/1

13/18

17:15

Diana Yevtodii

Yevheniia Severina

8/15

26/19

17:20

Vitalii Levytskyi

Yurii Volkov

5/4

4/7

17:45

Nataliia Kosmina

Alisa Dubrova

4/7

5/4

17:50

Oleksandr Leonenko

Dmytro Zaporozhets

9/10

4/5

18:10

Aniuta Muliarchuk

Hanna Lukashova

9/4

1/3

18:15

Natalya Shchekotikhina

Diana Yevtodii

5/2

5/18

18:20

Viktor Dushak

Andrii Martyniuk

2/5

7/4

18:40

Yevheniia Chilikina

Yuliia Khilinska

1/1

13/18

18:45

Nataliia Kosmina

Marharyta Saltanovska

11/10

33/50

18:50

Vitalii Levytskyi

Oleksandr Leonenko

11/10

33/50

19:15

Yevheniia Severina

Alisa Dubrova

2/5

7/4

19:20

Andrii Martyniuk

Yurii Volkov

1/1

13/18

19:40

Aniuta Muliarchuk

Yevheniia Chilikina

7/2

3/19

19:45

Natalya Shchekotikhina

Nataliia Kosmina

1/1

13/18

19:50

Viktor Dushak

Dmytro Zaporozhets

8/15

26/19

20:15

Diana Yevtodii

Alisa Dubrova

1/1

13/18

20:20

Vitalii Levytskyi

Andrii Martyniuk

6/5

11/18

20:40

Yuliia Khilinska

Olha Panchyshyn

1/3

9/4

20:45

Marharyta Saltanovska

Yevheniia Severina

12/5

3/10

20:50

Viktor Dushak

Oleksandr Leonenko

4/5

9/10

21:20

Yurii Volkov

Dmytro Zaporozhets

11/18

6/5

21:50

Vitalii Levytskyi

Viktor Dushak

11/10

33/50

22:20

Andrii Martyniuk

Dmytro Zaporozhets

8/15

26/19

22:50

Oleksandr Leonenko

Yurii Volkov

11/10

33/50