Table Tennis Betting Odds

Table Tennis

Tuesday 4th August 2020

12
In Play

Denis Molodtsov

Konstantin Churin

15/2

1/20

In Play

Dmitry Kolesnikov

Aleksandr Klavdenkov

9/2

2/17

In Play

Andrii Khvysiuk

Dmytro Lohosha

9/10

4/5

05:30

Andrey Duka

Aleksandr Merezhko

27/20

4/7

05:45

Aleksei Slachshilin

Evgeny Grishaev

4/7

27/20

05:45

Sergey Vakar

Vitalii Bazilevskii

5/6

9/10

05:50

Serhii Skachenko

Davyd Symonchuk

1/1

13/18

06:00

Anastasiia Mydvetska

Alina Novosad

2/5

7/4

06:00

Vladimir Vologzhanin

Mikhail Sverdlov

11/4

2/7

06:05

Roman Makarenko

Ruslan Solomko

4/9

13/8

06:10

Valery Kolesnikov

Armen Antonyan

5/4

4/7

06:15

Dmytro Shukin

Sergii Stepankov

14/19

1/1

06:15

Maxim Sorin

Alexander Gribkov

4/5

1/1

06:15

Sarkis Moklozyan

Igor Poletaev

11/8

4/7

06:25

Ruslan Ivanov

Vitalii Vovk

5/6

13/15

06:30

Aleksandr Merezhko

Vladimir Vologzhanin

4/7

28/17

06:30

Hanna Farladanska

Oleksandra Tsiupko

2/9

17/4

06:35

Mykhailo Oprysk

Bogdan Panchenko

4/7

13/10

06:35

Oleksandr Sulym

Yevhen Kyi

8/15

26/19

06:40

Pavlo Volkov

Igor Akimov

11/13

13/15

06:40

Samvel Melkumian

Serhii Illiushchenko

8/15

26/19

06:45

Andrii Skliarenko

Dmytro Lazuryk

11/10

33/50

06:45

Evgeny Grishaev

Sarkis Moklozyan

5/4

8/13

06:45

Vasyl Verbianyi

Andrii Kotik

1/2

6/4

06:45

Vitalii Bazilevskii

Maxim Sorin

6/4

1/2

06:50

Andrii Hordii

Nazarii Danyliuk

12/5

3/10

06:50

Oleksandr Kovalchuk

Kostiantyn Moroz

11/8

8/15

06:55

Halyna Telna

Victoriia Kondratenko

7/2

3/19

06:55

Olexander Oleskevych

Evgeniy Kibka

11/10

3/4

06:55

Taras Yemelianov

Maksym Balakiriev

7/4

2/5

07:00

Anastasiia Mydvetska

Oleksandra Tsiupko

4/9

13/8

07:00

Artem Vakulin

Denis Kebalo

8/15

26/19

07:00

Mikhail Sverdlov

Andrey Duka

5/11

9/5

07:00

Tomas Konecny

Miroslav Horejsi

5/12

2/1

07:05

Tymur Turchenko

Vladyslav Bilous

8/11

1/1

07:10

Adam Krasutskyi

Armen Antonyan

1/2

6/4

07:15

Alexander Gribkov

Sergey Vakar

6/5

4/6

07:15

Anar Aliev

Sergii Stepankov

5/6

13/15

07:15

Igor Poletaev

Aleksei Slachshilin

26/19

8/15

07:15

Oleksandr Zhuravlov

Volodymyr Tuchkevych

26/19

8/15

07:20

Vadym Vasiuk

Mykola Halynskyi

8/11

1/1

07:20

Viktor Didukh

Vadym Nechyporuk

26/19

8/15

07:25

Roman Zholubak

Volodymyr Plishylo

13/8

4/9

07:25

Serhii Sokolov

Kyrylo Ivchenko

2/5

7/4

07:30

Andrey Duka

Vladimir Vologzhanin

1/1

10/13

07:30

Hanna Farladanska

Alina Novosad

13/18

5/4

07:30

Sergey Tsybulin

Valentyn Yunchyk

6/4

1/2

07:35

Roman Makarenko

Yevhen Kyi

4/7

5/4

07:35

Serhii Skachenko

Vitalii Vovk

11/10

9/13

07:35

Tomas Koldas

Antonin Gavlas

8/1

1/20

07:40

Valery Kolesnikov

Pavlo Volkov

5/6

13/15

07:45

Aleksei Slachshilin

Sarkis Moklozyan

4/7

5/4

07:45

Dmytro Shukin

Andrii Skliarenko

33/50

11/10

07:45

Sergey Vakar

Maxim Sorin

11/10

8/11

07:45

Serhii Zazymko

Bogdan Panchenko

6/5

8/13

07:50

Anton Myrza

Serhii Illiushchenko

26/19

8/15

07:50

Mykhailo Teteruk

Kostiantyn Moroz

7/4

2/5

07:55

Nazarii Hrytsyienko

Andrii Kotik

4/7

5/4

08:00

Aleksandr Merezhko

Mikhail Sverdlov

11/10

10/13

08:00

Anastasiia Mydvetska

Hanna Farladanska

9/4

1/3

08:00

Jakub Kosowski

Vincent Picard

1/4

7/2

08:00

Nazarii Kovalchuk

Nazarii Danyliuk

1/2

6/4

08:05

Nataliia Khmilevska

Victoriia Kondratenko

7/2

1/6

08:05

Oleksii Horbanenko

Serhii Baranovskyi

2/5

7/4

08:05

Vladyslav Bilous

Ruslan Solomko

11/13

13/15

08:10

Adam Krasutskyi

Igor Akimov

1/2

6/4

08:10

Kamil Nalepa

Tomas Tregler

13/2

1/14

08:15

Anar Aliev

Dmytro Lazuryk

1/1

14/19

08:15

Evgeny Grishaev

Igor Poletaev

1/1

4/5

08:15

Vitalii Bazilevskii

Alexander Gribkov

1/1

4/5

08:20

Oleksandr Kovalchuk

Vadym Vasiuk

11/10

4/6

08:25

Samvel Melkumian

Oleksandr Zhuravlov

4/7

5/4

08:25

Taras Yemelianov

Kyrylo Ivchenko

5/4

4/7

08:30

Oleksandra Tsiupko

Alina Novosad

3/1

2/9

08:30

Vasyl Verbianyi

Viktor Didukh

6/5

11/18

08:35

Andrii Hordii

Roman Zholubak

4/11

2/1

08:35

Oleksandr Sulym

Tymur Turchenko

5/4

4/7

08:40

Abdel Kader Salifou

Michal Bankosz

2/17

29/5

08:40

Olexander Oleskevych

Valentyn Yunchyk

12/5

3/10

08:40

Pavlo Volkov

Armen Antonyan

11/13

13/15

08:45

Andrii Skliarenko

Sergii Stepankov

11/18

6/5

08:45

Lukasz Wachowiak

Andrey Bukin

8/15

26/19

08:45

Ruslan Ivanov

Artem Vakulin

4/11

2/1

08:50

Mykhailo Teteruk

Mykola Halynskyi

12/5

3/10

08:55

Serhii Zazymko

Sergey Matvienko

4/9

13/8

09:00

Anton Myrza

Volodymyr Tuchkevych

11/10

4/6

09:05

Nazarii Hrytsyienko

Vadym Nechyporuk

4/7

5/4

09:05

Roman Makarenko

Vladyslav Bilous

5/4

4/7

09:10

Nazarii Kovalchuk

Volodymyr Plishylo

4/6

11/10

09:10

Valery Kolesnikov

Igor Akimov

8/15

26/19

09:15

Dmytro Shukin

Dmytro Lazuryk

6/5

11/18

09:15

Nataliia Khmilevska

Ulyana Palamarchuk

2/9

3/1

09:15

Serhii Baranovskyi

Evgeniy Kibka

11/10

4/6

09:15

Tomas Konecny

Antonin Gavlas

11/13

13/15

09:20

Serhii Skachenko

Denis Kebalo

11/13

13/15

09:20

Vadym Vasiuk

Kostiantyn Moroz

4/6

11/10

09:20

Vitor Ishiy

Romain Lorentz

4/9

2/1

09:25

Serhii Sokolov

Dmytro Bortsov

5/4

4/7

09:30

Aleksey Afanasev

Alexey Kudryavtsev

11/18

6/5

09:35

Oleksandr Zhuravlov

Serhii Illiushchenko

33/50

11/10

09:35

Tymur Turchenko

Yevhen Kyi

2/5

7/4

09:40

Adam Krasutskyi

Pavlo Volkov

11/13

11/13

09:40

Viktor Didukh

Andrii Kotik

1/2

6/4

09:45

Anar Aliev

Andrii Skliarenko

13/18

1/1

09:45

Nikita Kurilchik

Sergey Morozov

11/13

19/20

09:45

Roman Zholubak

Nazarii Danyliuk

11/10

4/6

09:45

Tomas Koldas

Kamil Nalepa

6/4

8/13

09:50

Oleksandr Kovalchuk

Mykola Halynskyi

13/8

4/9

09:50

Sergey Tsybulin

Oleksii Horbanenko

6/4

1/2

09:55

Artem Vakulin

Vitalii Vovk

11/13

11/13

10:00

Filip Jezo

Vincent Picard

29/5

1/6

10:05

Oleksandr Sulym

Ruslan Solomko

33/50

11/10

10:10

Anton Myrza

Oleksandr Zhuravlov

4/7

5/4

10:10

Igor Akimov

Armen Antonyan

5/2

2/7

10:15

Dmytro Lazuryk

Sergii Stepankov

11/13

13/15

10:15

Lukasz Wachowiak

Miroslav Horejsi

8/1

1/20

10:15

Nazarii Hrytsyienko

Viktor Didukh

4/6

11/10

10:20

Mykhailo Teteruk

Vadym Vasiuk

6/5

11/18

10:20

Nazarii Kovalchuk

Roman Zholubak

4/11

2/1

10:25

Dmytro Bortsov

Kyrylo Ivchenko

4/6

11/10

10:25

Olexander Oleskevych

Serhii Baranovskyi

7/4

2/5

10:30

Ruslan Ivanov

Davyd Symonchuk

4/7

5/4

10:35

Roman Makarenko

Tymur Turchenko

1/2

6/4

10:40

Adam Krasutskyi

Valery Kolesnikov

11/10

33/50

10:40

Alexander Valuch

Romain Lorentz

6/4

1/2

10:40

Mykhailo Oprysk

Sergey Matvienko

8/15

26/19

10:45

Anar Aliev

Dmytro Shukin

4/6

11/10

10:45

Samvel Melkumian

Volodymyr Tuchkevych

5/4

4/7

10:45

Tomas Tregler

Andrey Bukin

1/25

9/1

10:50

Mykola Halynskyi

Kostiantyn Moroz

8/15

26/19

10:50

Vasyl Verbianyi

Vadym Nechyporuk

11/10

33/50

10:55

Andrii Hordii

Volodymyr Plishylo

4/6

11/10

10:55

Serhii Sokolov

Maksym Balakiriev

2/1

4/11

11:00

Halyna Telna

Ulyana Palamarchuk

2/9

3/1

11:00

Oleksii Horbanenko

Valentyn Yunchyk

1/4

11/4

11:05

Oleksandr Sulym

Vladyslav Bilous

4/7

5/4

11:05

Serhii Skachenko

Artem Vakulin

11/10

4/6

11:15

Serhii Zazymko

Mykhailo Oprysk

6/5

8/13

11:15

Tomas Konecny

Kamil Nalepa

1/14

13/2

11:20

Anton Myrza

Samvel Melkumian

11/10

33/50

11:20

Jakub Kosowski

Vitor Ishiy

16/11

8/15

11:20

Mykhailo Teteruk

Oleksandr Kovalchuk

5/2

5/18

11:25

Nazarii Hrytsyienko

Vasyl Verbianyi

5/6

5/6

11:25

Taras Yemelianov

Dmytro Bortsov

4/9

13/8

11:30

Nazarii Kovalchuk

Andrii Hordii

1/1

8/11

11:35

Nataliia Khmilevska

Halyna Telna

6/4

1/2

11:35

Sergey Tsybulin

Evgeniy Kibka

8/15

11/8

11:35

Yevhen Kyi

Ruslan Solomko

4/9

13/8

11:40

Ruslan Ivanov

Denis Kebalo

1/2

6/4

11:45

Lukasz Wachowiak

Antonin Gavlas

8/1

1/20

11:50

Sergey Matvienko

Bogdan Panchenko

5/6

13/15

11:55

Volodymyr Tuchkevych

Serhii Illiushchenko

11/13

11/13

12:00

Abdel Kader Salifou

Alexander Valuch

1/4

16/5

12:00

Vadym Nechyporuk

Andrii Kotik

4/6

11/10

12:05

Roman Makarenko

Oleksandr Sulym

11/10

33/50

12:05

Volodymyr Plishylo

Nazarii Danyliuk

13/8

4/9

12:10

Olexander Oleskevych

Oleksii Horbanenko

3/1

2/9

12:10

Ulyana Palamarchuk

Victoriia Kondratenko

12/5

3/10

12:15

Miroslav Horejsi

Andrey Bukin

1/20

8/1

12:15

Vitalii Vovk

Davyd Symonchuk

11/10

33/50

12:25

Kyrylo Ivchenko

Maksym Balakiriev

6/4

1/2

12:35

Tymur Turchenko

Ruslan Solomko

4/9

13/8

12:40

Filip Jezo

Michal Bankosz

7/2

1/5

12:45

Sergey Tsybulin

Serhii Baranovskyi

4/9

13/8

12:45

Tomas Koldas

Tomas Tregler

8/1

1/20

12:50

Serhii Skachenko

Ruslan Ivanov

5/4

4/7

12:55

Taras Yemelianov

Serhii Sokolov

10/29

9/4

13:05

Vladyslav Bilous

Yevhen Kyi

8/15

11/8

13:25

Artem Vakulin

Davyd Symonchuk

5/6

5/6

13:25

Dmytro Bortsov

Maksym Balakiriev

2/1

4/11

13:30

Nataliia Svydnytska

Nataliia Kosmina

33/50

11/10

13:35

Denys Matvieiev

Andrii Fedorchenko

13/18

1/1

13:40

Ilya Parnyvoda

Vladyslav Makhotin

4/9

13/8

13:45

Svitlana Babushkina

Polina Nerush

6/11

6/4

13:55

Olexander Oleskevych

Sergey Tsybulin

13/8

4/9

14:00

Denis Kebalo

Vitalii Vovk

6/5

8/13

14:00

Maria Osipenko

Valeriia Ivakhiv

6/5

11/18

14:05

Roman Derypaska

Roman Malynka

7/4

2/5

14:10

Sergii Skhabitskiy

Bogdan Havryliuk

9/4

1/3

14:15

Nadiia Kovtun

Romana Faflei

11/8

8/15

14:25

Serhii Ushakov

Eduard Sotnikov

4/7

5/4

14:30

Nadiia Harmash

Tetyana Yuhan

11/4

1/4

14:30

Oleksii Horbanenko

Evgeniy Kibka

8/15

26/19

14:35

Oleksandr Ivashkin

Mykhailo Mosiuk

1/4

11/4

14:40

Serhii Vyshniakov

Dmytro Prokopenko

1/1

13/18

14:45

Oksana Kregul

Oksana Kolosovska

10/3

1/5

14:55

Vitalii Sydorenko

Yevhen Khurtak

2/1

4/11

15:00

Nataliia Svydnytska

Valeriia Ivakhiv

33/50

11/10

15:05

Serhii Baranovskyi

Valentyn Yunchyk

13/18

1/1

15:10

Ilya Parnyvoda

Bogdan Havryliuk

11/18

6/5

15:15

Svitlana Babushkina

Romana Faflei

11/13

11/13

15:25

Vadym Reva

Volodymyr Tymchenko

1/2

6/4

15:30

Tetyana Yuhan

Nataliia Kosmina

5/18

5/2

15:40

Dmytro Prokopenko

Vladyslav Makhotin

11/10

4/6

15:45

Oksana Kolosovska

Polina Nerush

3/10

3/1

15:50

Marat Yakubov

Dmytro Khairov

33/50

11/10

15:55

Serhii Ushakov

Yevhen Khurtak

11/13

11/13

16:00

Maria Osipenko

Nadiia Harmash

13/8

4/9

16:10

Sergii Skhabitskiy

Serhii Vyshniakov

5/6

5/6

16:15

Nadiia Kovtun

Oksana Kregul

11/18

6/5

16:25

Volodymyr Tymchenko

Eduard Sotnikov

8/15

11/8

16:30

Nataliia Svydnytska

Tetyana Yuhan

26/19

8/15

16:40

Ilya Parnyvoda

Dmytro Prokopenko

1/1

8/11

16:45

Svitlana Babushkina

Oksana Kolosovska

11/10

4/6

16:50

Konstantin Klimenko

Andrii Troian

33/50

11/10

16:55

Vitalii Sydorenko

Vadym Reva

8/11

1/1

17:00

Nadiia Harmash

Valeriia Ivakhiv

5/4

4/7

17:10

Serhii Vyshniakov

Bogdan Havryliuk

13/18

1/1

17:15

Oksana Kregul

Romana Faflei

11/13

11/13

17:25

Serhii Ushakov

Volodymyr Tymchenko

4/11

2/1

17:30

Maria Osipenko

Nataliia Kosmina

11/13

11/13

17:40

Sergii Skhabitskiy

Vladyslav Makhotin

4/11

2/1

17:45

Nadiia Kovtun

Polina Nerush

4/5

10/11

17:55

Vadym Reva

Yevhen Khurtak

4/5

10/11

18:00

Nataliia Svydnytska

Nadiia Harmash

11/13

11/13

18:10

Ilya Parnyvoda

Serhii Vyshniakov

33/50

11/10

18:15

Svitlana Babushkina

Oksana Kregul

4/5

10/11

18:20

Vasil Smyk

Konstantin Klimenko

4/7

5/4

18:25

Vitalii Sydorenko

Eduard Sotnikov

4/7

5/4

18:30

Maria Osipenko

Tetyana Yuhan

13/8

4/9

18:40

Sergii Skhabitskiy

Dmytro Prokopenko

13/18

1/1

18:45

Nadiia Kovtun

Oksana Kolosovska

4/5

10/11

18:50

Marat Yakubov

Andrii Troian

13/8

4/9

18:55

Serhii Ushakov

Vadym Reva

4/7

5/4

19:00

Valeriia Ivakhiv

Nataliia Kosmina

1/2

6/4

19:10

Bogdan Havryliuk

Vladyslav Makhotin

11/10

4/6

19:15

Romana Faflei

Polina Nerush

11/13

11/13

19:25

Vitalii Sydorenko

Volodymyr Tymchenko

1/1

8/11

19:30

Nataliia Svydnytska

Maria Osipenko

4/6

11/10

19:40

Ilya Parnyvoda

Sergii Skhabitskiy

2/5

7/4

19:45

Svitlana Babushkina

Nadiia Kovtun

8/15

11/8

19:50

Vasil Smyk

Dmytro Khairov

10/29

9/4

19:55

Yevhen Khurtak

Eduard Sotnikov

4/11

2/1

20:00

Nadiia Harmash

Nataliia Kosmina

8/15

11/8

20:10

Serhii Vyshniakov

Vladyslav Makhotin

1/1

13/18

20:15

Oksana Kregul

Polina Nerush

11/13

11/13

20:20

Marat Yakubov

Konstantin Klimenko

5/6

5/6

20:25

Serhii Ushakov

Vitalii Sydorenko

10/29

9/4

20:30

Tetyana Yuhan

Valeriia Ivakhiv

4/7

5/4

20:40

Dmytro Prokopenko

Bogdan Havryliuk

11/10

4/6

20:45

Oksana Kolosovska

Romana Faflei

11/13

11/13

20:50

Vasil Smyk

Andrii Troian

4/9

13/8

20:55

Vadym Reva

Eduard Sotnikov

11/13

11/13

21:25

Volodymyr Tymchenko

Yevhen Khurtak

8/15

11/8

21:50

Marat Yakubov

Vasil Smyk

11/13

11/13

22:20

Konstantin Klimenko

Dmytro Khairov

4/5

9/10