Table Tennis Betting Odds

Monday 14th October 201912
In Play

Petr David

Gleb Shamruk

4/9

13/8

In Play

Denis Grishenin

Pavel Malahov

5/2

5/18

In Play

Ildar Khairullin

Alexander Frolov

6/4

5/6

In Play

Vyacheslav Karpenko

Kirill Puzankov

5/4

8/13

20:00

Denis Grishenin

Shamil Khairullin

6/5

5/8

20:00

Michal Benes

Evgueni Chtchetinine

27/10

10/29

20:30

Kirill Puzankov

Pavel Malahov

9/13

10/9

22:30

Evgeniy Ilyukhin

Artem Suntsov

17/13

4/7

23:00

Pavel Chernetsov

Oleg Kutuzov

10/17

5/4

23:30

Artem Suntsov

Denis Sayanov

17/10

8/15

Tuesday 15th October 201912
00:00

Evgeniy Ilyukhin

Pavel Chernetsov

1/1

8/11

00:30

Denis Sayanov

Oleg Kutuzov

4/7

53/35

01:00

Artem Suntsov

Pavel Chernetsov

6/5

8/13

01:30

Oleg Kutuzov

Evgeniy Ilyukhin

6/5

5/7

02:00

Pavel Chernetsov

Denis Sayanov

13/10

4/7

02:30

Oleg Kutuzov

Artem Suntsov

11/8

4/7

03:00

Denis Sayanov

Evgeniy Ilyukhin

8/13

16/13

05:00

Mikhail Chernjavskiy

Vladimir Demidov

11/10

4/6

05:00

Vladimir Nemashkalo

Alexander Ekzhanov

10/9

13/19

05:30

Aleksandr Radchenko

Aleksandr Volkov

4/6

11/10

05:30

Vladislav Smaglyukov

Alexander Arapov

8/15

11/8

06:00

Alexander Ekzhanov

Aleksandr Radchenko

1/1

8/11

06:00

Vladimir Demidov

Vladislav Smaglyukov

11/10

4/6

06:30

Aleksandr Volkov

Vladimir Nemashkalo

8/11

1/1

06:30

Alexander Arapov

Mikhail Chernjavskiy

1/1

8/11

07:00

Mikhail Chernjavskiy

Vladislav Smaglyukov

4/7

5/4

07:00

Vladimir Nemashkalo

Aleksandr Radchenko

6/4

1/2

07:30

Alexander Ekzhanov

Aleksandr Volkov

13/8

4/9

07:30

Vladimir Demidov

Alexander Arapov

8/13

6/5

08:00

Jiri Vrablik

Gleb Shamruk

1/9

5/1

08:40

Petr David

Eduardo Gonzalez

1/33

9/1

09:00

Timofey Razinkov

Artyom Tsitselsky

8/13

6/5

09:15

Daria Semenova

Anna Krasikova

4/7

5/4

09:20

Evgueni Chtchetinine

Sven Happek

5/12

7/4

09:30

Pavel Korolev

Sergey Simonov

8/11

1/1

10:00

Artyom Tsitselsky

Pavel Korolev

5/4

4/7

10:00

Irina Nefedova

Anna Rossikhina

4/7

5/4

10:00

Michal Benes

Gleb Shamruk

1/2

6/4

10:30

Anna Krasikova

Viktoria Kandibina

10/11

4/5

10:30

Anna Krasikova

Viktoriia Kandybina

9/10

4/5

10:30

Sergey Simonov

Timofey Razinkov

1/2

6/4

10:40

Mohamed Shouman

Sven Happek

1/5

10/3

11:00

Daria Semenova

Irina Nefedova

11/10

4/6

11:00

Timofey Razinkov

Pavel Korolev

6/5

8/13

11:20

Jiri Vrablik

Evgueni Chtchetinine

1/7

4/1

11:30

Artyom Tsitselsky

Sergey Simonov

6/4

1/2

11:30

Viktoria Kandibina

Anna Rossikhina

4/7

5/4

11:30

Viktoriia Kandybina

Anna Rossikhina

4/7

5/4

12:00

Anna Krasikova

Irina Nefedova

5/4

4/7

12:00

Petr David

Mohamed Shouman

5/18

11/4

12:30

Anna Rossikhina

Daria Semenova

6/5

8/13

12:40

Michal Benes

Eduardo Gonzalez

1/20

15/2

13:00

Anton Mohnachev

Vladimir Sinkovskiy

6/5

11/18

13:00

Irina Nefedova

Viktoria Kandibina

11/10

4/6

13:00

Irina Nefedova

Viktoriia Kandybina

11/10

33/50

13:30

Anna Rossikhina

Anna Krasikova

8/15

11/8

13:30

Vladimir Zhulyabin

Gleb Pershin

33/50

11/10

14:00

Viktoria Kandibina

Daria Semenova

11/8

8/15

14:00

Viktoriia Kandybina

Daria Semenova

26/19

8/15

14:00

Vladimir Sinkovskiy

Vladimir Zhulyabin

6/4

1/2

14:30

Gleb Pershin

Anton Mohnachev

4/7

5/4

15:00

Anton Mohnachev

Vladimir Zhulyabin

6/4

1/2

15:30

Vladimir Sinkovskiy

Gleb Pershin

13/18

1/1

17:00

Vladimir Beliakov

Artem Suntsov

33/50

11/10

17:30

Sergey Maksakov

Dmitry Balakin

1/2

6/4

18:00

Artem Suntsov

Sergey Maksakov

6/4

1/2

18:30

Dmitry Balakin

Vladimir Beliakov

13/18

1/1

19:00

Vladimir Beliakov

Sergey Maksakov

13/8

4/9

19:30

Artem Suntsov

Dmitry Balakin

13/18

1/1