Table Tennis Betting Odds

Table Tennis

Wednesday 14th April 2021

12
In Play

Evgeny Anisimov

Ivan Iskenderov

12/5

3/10

In Play

Ivan Synytskyi

Roman Pinchuk

3/19

7/2

In Play

Serhii Hot

Serhii Prus

1/4

11/4

In Play

Serhii Poliakov

Andrii Kyselar

11/4

1/4

In Play

Aleksandr Merezhko

Albert Bogomolov

11/4

4/11

In Play

Dominik Pasek

Miloslav Kuba

1/33

9/1

In Play

Josef Obeslo Sr

Petr Korp Sr

11/10

33/50

In Play

Oleksandr Levadnyi

Serhii Tsybulin

33/50

11/10

In Play

Vladyslav Ratushniak

Denys Kalachevskyi

1/7

4/1

In Play

Andrii Shcherbak

Oleksandr Lysenko

7/2

3/19

In Play

Viacheslav Kovalenko

Oleksii Metla

2/5

7/4

In Play

Oleksandr Alieksieev

Mykola Ulianchych

13/18

1/1

In Play

Aleksandr Savinskiy

Andrey Shmakov

6/4

1/2

In Play

Olha Yureneva

Nataliia Kosmina

26/19

8/15

In Play

Tymur Kozenkov

Serhii Matviienko

8/9

8/9

In Play

Vitalii Bazilevskii

Sergey Simonov

6/4

1/2

07:20

Aleksandr Tulenin

Maxim Naumchuk

4/7

5/4

07:20

Oleh Hil

Volodymyr Hera

6/4

1/2

07:20

Valery Vlasenko

Ivan Fedoryshyn

5/6

5/6

07:25

Serhii Tkachev

Oleksandr Kovalchuk

5/6

5/6

07:25

Stepan Nykyforuk

Oleg Savenkov

7/11

11/9

07:30

Albert Bogomolov

Pavel Vshivkov

10/3

1/4

07:30

Ivan Omelchuk

Oleksii Rybka

13/8

4/9

07:30

Martin Kocvara

Josef Ruzicka

5/6

5/6

07:30

Milan Klement

Jiri Vojtech

1/2

7/4

07:30

Roman Derypaska

Roman Cherevko

6/5

7/10

07:30

Serhii Sklifos

Alexey Gamyanin

26/19

8/15

07:35

Denys Shcherbak

Oleksii Krutko

2/1

4/11

07:35

Pavlo Khakhamidi

Hryhorii Kulishov

5/6

5/6

07:40

Ivan Kozyr

Dmytro Kryshtal

18/35

6/4

07:40

Oleksandr Kolbasenko

Ivan Efimenko

6/4

1/2

07:45

Anastasiia Kozak

Nadiia Harmash

11/10

33/50

07:45

Andrey Shmakov

Ivan Iskenderov

13/17

21/20

07:45

Dmytro Drobov

Oleksandr Belskyi

9/5

5/12

07:45

Sergey Simonov

Ivan Tolmachev

8/9

8/9

07:50

Oleksandr Zhyrnov

Rodion Kapinus

6/5

11/18

07:50

Serhii Prus

Roman Mazur

1/2

6/4

07:50

Vitalii Krivenko

Serhii Matviienko

6/17

9/4

07:55

Mykola Treshchetka

Mykhailo Marchuk

4/7

5/4

08:00

Dominik Pasek

Josef Ruzicka

9/10

4/5

08:00

Oleg Belugin

Aleksandr Merezhko

5/7

6/5

08:00

Petr Korp Sr

Milan Klement

5/4

4/7

08:00

Vasyl Aksenin

Roman Pinchuk

1/2

6/4

08:00

Vladyslav Ratushniak

Dmytro Pysar

6/1

1/12

08:05

Oleksandr Lysenko

Oleksandr Sulym

5/6

5/6

08:05

Vadym Kibanov

Andrii Kyselar

13/18

1/1

08:05

Yevhen Masko

Nikita Trofimov

6/5

11/18

08:10

Oleksandr Alieksieev

Oleksandr Kolbasenko

11/18

6/5

08:10

Oleksandr Levadnyi

Oleksandr Shkurupii

6/4

1/2

08:15

Aleksandr Klavdenkov

Vitalii Bazilevskii

1/1

14/19

08:15

Evgeny Anisimov

Aleksandr Savinskiy

4/7

5/4

08:15

Oleksii Metla

Maksym Kolos

6/7

6/7

08:15

Olha Yureneva

Nataliia Svydnytska

1/1

13/18

08:20

Anton Molochko

Maxim Nikolenko

6/17

9/4

08:20

Vladyslav Mishchenko

Ivan Fedoryshyn

11/10

33/50

08:20

Yaroslav Tebenko

Serhii Hot

1/4

11/4

08:25

Oleksandr Mishchenko

Oleksandr Kovalchuk

26/19

8/15

08:25

Tymur Kozenkov

Oleksiy Sapronov

24/23

13/17

08:30

Jiri Vojtech

Josef Obeslo Sr

11/10

33/50

08:30

Maksym Skhabovskyi

Aleksandr Tulenin

11/2

1/9

08:30

Martin Kocvara

Miloslav Kuba

4/7

5/4

08:30

Oleksii Rybka

Denys Kalachevskyi

9/10

4/5

08:35

Borys Kostiuk

Andrii Shcherbak

2/5

7/4

08:35

Ivan Synytskyi

Stepan Nykyforuk

4/7

5/4

08:40

Mykola Ulianchych

Ivan Efimenko

6/5

11/18

08:40

Serhii Baranovskyi

Roman Derypaska

1/4

11/4

08:40

Serhii Poliakov

Serhii Sklifos

3/5

13/10

08:45

Nadiia Harmash

Nataliia Kosmina

5/6

5/6

08:45

Oleksii Krutko

Serhii Tsybulin

8/15

26/19

08:50

Oleh Hil

Serhii Prus

5/6

5/6

08:50

Rodion Kapinus

Andrii Dombrovskyi

5/6

5/6

08:50

Serhii Kinash

Viacheslav Kovalenko

9/4

1/3

08:55

Dmytro Drobov

Yevhen Pysmennyi

4/11

2/1

08:55

Yevhen Kyi

Oleksandr Dukhovenko

9/10

4/5

09:00

Dominik Pasek

Martin Kocvara

5/6

5/6

09:00

Ivan Omelchuk

Dmytro Pysar

11/2

1/10

09:00

Josef Obeslo Sr

Milan Klement

8/15

26/19

09:00

Vitalii Krivenko

Tymur Kozenkov

8/9

8/9

09:05

Mykola Treshchetka

Maxim Naumchuk

5/6

5/6

09:05

Pavlo Khakhamidi

Oleksandr Lysenko

5/4

4/7

09:10

Vasyl Aksenin

Oleg Savenkov

11/18

6/5

09:15

Anastasiia Kozak

Nataliia Svydnytska

4/7

5/4

09:15

Vadym Kibanov

Alexey Gamyanin

5/6

5/6

09:15

Yevhen Masko

Roman Cherevko

5/6

5/6

09:20

Oleksandr Levadnyi

Oleksii Krutko

8/15

26/19

09:20

Serhii Hot

Volodymyr Hera

10/3

1/5

09:20

Valery Vlasenko

Oleksandr Zhyrnov

11/18

6/5

09:25

Ivan Kozyr

Oleksii Metla

13/19

5/4

09:30

Josef Ruzicka

Miloslav Kuba

9/5

2/5

09:30

Kirill Malahov

Valery Kutin

4/7

5/4

09:30

Maxim Nikolenko

Oleksandr Belskyi

19/20

8/9

09:30

Petr Korp Sr

Jiri Vojtech

2/5

7/4

09:30

Vladyslav Ratushniak

Oleksii Rybka

5/4

4/7

09:35

Andrii Shcherbak

Hryhorii Kulishov

4/5

9/10

09:35

Serhii Matviienko

Oleksiy Sapronov

3/8

2/1

09:40

Aleksandr Tulenin

Mykhailo Marchuk

3/14

10/3

09:45

Aleksandr Golyshev

Andrey Potapkov

5/18

11/4

09:45

Olha Yureneva

Nadiia Harmash

11/18

6/5

09:45

Stepan Nykyforuk

Roman Pinchuk

15/16

19/20

09:45

Yaroslav Bazhinov

Igor Poletaev

42/41

10/13

09:50

Roman Derypaska

Nikita Trofimov

11/21

6/4

09:50

Serhii Sklifos

Andrii Kyselar

5/4

4/7

09:50

Vladyslav Mishchenko

Rodion Kapinus

6/4

1/2

09:50

Yaroslav Tebenko

Roman Mazur

4/9

13/8

09:55

Denys Shcherbak

Oleksandr Shkurupii

7/4

2/5

09:55

Oleksandr Mishchenko

Yevhen Kyi

33/50

11/10

10:00

Dmitry S Popov

Yu Lbov

1/4

11/4

10:00

Dmytro Pysar

Denys Kalachevskyi

1/7

4/1

10:00

Viacheslav Kovalenko

Dmytro Kryshtal

1/3

9/4

10:05

Borys Kostiuk

Oleksandr Sulym

11/10

33/50

10:05

Dmytro Drobov

Maxim Nikolenko

11/4

3/11

10:15

Bogdan Grebenyuk

Ivan Afanasev

4/5

10/11

10:15

Mykola Treshchetka

Aleksandr Tulenin

33/50

11/10

10:15

Nataliia Svydnytska

Nataliia Kosmina

13/18

1/1

10:15

Ruben Arutiunov

Aleksei Slachshilin

39/19

4/11

10:20

Oleh Hil

Serhii Hot

1/3

9/4

10:20

Oleksandr Zhyrnov

Ivan Fedoryshyn

4/7

5/4

10:20

Vasyl Aksenin

Stepan Nykyforuk

6/5

11/18

10:25

Vadym Kibanov

Serhii Sklifos

5/19

11/4

10:25

Yevhen Masko

Roman Derypaska

9/4

1/3

10:30

Oleksandr Levadnyi

Denys Shcherbak

11/18

6/5

10:30

Valery Kutin

Dmitry S Popov

11/4

1/4

10:30

Vladyslav Ratushniak

Ivan Omelchuk

6/7

6/7

10:35

Pavlo Khakhamidi

Andrii Shcherbak

6/5

11/18

10:35

Serhii Kinash

Maksym Kolos

5/4

4/7

10:40

Anton Molochko

Yevhen Pysmennyi

5/6

5/6

10:45

Andrey Potapkov

Bogdan Grebenyuk

3/1

1/4

10:45

Igor Poletaev

Ruben Arutiunov

8/9

8/9

10:45

Olha Yureneva

Anastasiia Kozak

2/1

4/11

10:50

Maksym Skhabovskyi

Maxim Naumchuk

3/5

13/10

10:50

Valery Vlasenko

Andrii Dombrovskyi

5/6

5/6

10:50

Yaroslav Tebenko

Serhii Prus

1/3

9/4

10:55

Ivan Synytskyi

Oleg Savenkov

6/5

11/18

10:55

Serhii Tkachev

Oleksandr Dukhovenko

13/8

4/9

11:00

Daniel Brumlich

Martin Huk

11/18

5/4

11:00

Serhii Poliakov

Alexey Gamyanin

8/9

8/9

11:00

Vojtech Koutnik

Tomas Kanka

5/4

4/7

11:00

Yu Lbov

Kirill Malahov

4/5

9/10

11:05

Borys Kostiuk

Oleksandr Lysenko

7/4

2/5

11:05

Oleksandr Shkurupii

Serhii Tsybulin

6/5

11/18

11:10

Ivan Kozyr

Viacheslav Kovalenko

4/7

5/4

11:15

Aleksei Slachshilin

Yaroslav Bazhinov

4/11

2/1

11:15

Dmytro Drobov

Anton Molochko

3/5

13/10

11:15

Ivan Afanasev

Aleksandr Golyshev

1/1

8/11

11:20

Vladyslav Mishchenko

Oleksandr Zhyrnov

7/4

2/5

11:20

Volodymyr Hera

Roman Mazur

8/15

26/19

11:25

Mykola Treshchetka

Maksym Skhabovskyi

2/5

7/4

11:30

Jachym Sebl

Ondrej Konvalinka

6/4

1/2

11:30

Kirill Malahov

Dmitry S Popov

1/1

13/18

11:30

Michal Regner

Karel Brozik

11/18

6/5

11:30

Vasyl Aksenin

Ivan Synytskyi

5/6

5/6

11:35

Hryhorii Kulishov

Oleksandr Sulym

33/50

11/10

11:35

Vadym Kibanov

Serhii Poliakov

8/9

8/9

11:45

Aleksandr Golyshev

Bogdan Grebenyuk

24/23

13/17

11:45

Serhii Kinash

Oleksii Metla

9/4

1/3

11:45

Yaroslav Bazhinov

Ruben Arutiunov

8/7

9/13

11:50

Oleh Hil

Yaroslav Tebenko

11/4

1/4

11:50

Yevhen Pysmennyi

Oleksandr Belskyi

1/2

6/4

11:55

Serhii Tkachev

Yevhen Kyi

1/1

13/18

12:00

Martin Huk

Michal Regner

33/50

15/13

12:00

Maxim Naumchuk

Mykhailo Marchuk

1/9

11/2

12:00

Valery Kutin

Yu Lbov

9/4

1/3

12:00

Vojtech Koutnik

Ondrej Konvalinka

11/10

33/50

12:05

Oleg Savenkov

Roman Pinchuk

8/9

8/9

12:05

Pavlo Khakhamidi

Borys Kostiuk

1/7

4/1

12:10

Alexey Gamyanin

Andrii Kyselar

3/8

2/1

12:15

Andrey Potapkov

Ivan Afanasev

31/10

2/9

12:15

Igor Poletaev

Aleksei Slachshilin

6/1

1/7

12:20

Dmytro Kryshtal

Maksym Kolos

13/17

24/23

12:20

Ivan Fedoryshyn

Andrii Dombrovskyi

5/4

4/7

12:20

Serhii Hot

Roman Mazur

26/19

8/15

12:25

Oleksandr Kovalchuk

Oleksandr Dukhovenko

6/5

11/18

12:30

Jachym Sebl

Tomas Kanka

26/19

8/15

12:30

Karel Brozik

Daniel Brumlich

5/6

5/6

12:35

Andrii Shcherbak

Oleksandr Sulym

5/6

5/6

12:50

Serhii Prus

Volodymyr Hera

8/15

26/19

12:50

Vladyslav Mishchenko

Valery Vlasenko

26/19

8/15

12:55

Ivan Kozyr

Serhii Kinash

8/15

26/19

13:00

Daniel Brumlich

Michal Regner

11/18

13/10

13:00

Vojtech Koutnik

Jachym Sebl

4/11

2/1

13:05

Oleksandr Lysenko

Hryhorii Kulishov

13/18

1/1

13:20

Oleksandr Zhyrnov

Andrii Dombrovskyi

11/18

6/5

13:20

Oles Dopilko

Vitalii Yaremii

5/4

4/7

13:30

Martin Huk

Karel Brozik

11/18

6/5

13:30

Ondrej Konvalinka

Tomas Kanka

1/4

11/4

13:30

Sergey Muslikov

Sergey Kulikov

19/17

7/10

13:30

Valerii Shepil

Oleksandr Bryzhevatyi

5/4

4/7

13:30

Viacheslav Kovalenko

Maksym Kolos

2/5

7/4

13:40

Nazar Semenenko

Viktor Bereza

5/4

4/7

13:45

Aleksey Uezdin

Aleksandr Kozlov

5/6

15/16

13:45

Anastasia Golubeva

Irina Skachkova

2/11

37/10

13:45

Tamara Kravchuk

Anastasia Degteva

6/5

11/18

13:50

Dmytro Kozak

Oleksii Hordiichuk

9/4

1/3

13:50

Rodion Kapinus

Ivan Fedoryshyn

26/19

8/15

14:00

Mikhail Sverdlov

Aleksandr Alekseev

27/11

4/13

14:00

Oleksandr Goncharuk

Konstiantyn Tsoi

4/9

13/8

14:05

Oleksii Metla

Dmytro Kryshtal

4/7

5/4

14:10

Nazar Kasianyk

Bohdan Havryliuk

5/6

5/6

14:15

Aniuta Muliarchuk

Anastasia Holiak

5/4

4/7

14:15

Viktor Kalachev

Tyinchtyik Turabekov

5/6

5/6

14:15

Viktoriya Kandybina

Natalia Malinina

4/5

9/10

14:20

Rostyslav Fylypiv

Ihor Maiovka

4/7

5/4

14:25

Ihor Oranskyi

Serhii Sokolov

13/8

4/9

14:30

Sergey Kulikov

Mikhail Sverdlov

24/23

13/17

14:30

Vitalii Vasko

Oleksandr Bryzhevatyi

4/7

5/4

14:40

Andrii Melchenko

Valeriy Kolesnykov

8/15

26/19

14:45

Aleksandr Kozlov

Viktor Kalachev

7/4

2/5

14:45

Irina Skachkova

Viktoriya Kandybina

9/4

1/3

14:45

Maryna Slashchova

Anastasia Degteva

5/6

5/6

14:50

Oles Dopilko

Oleksii Hordiichuk

26/19

8/15

14:55

Maksym Marchuk

Oleksandr Shapoval

33/50

11/10

15:00

Aleksandr Alekseev

Sergey Muslikov

5/12

2/1

15:00

Tomas Zahradnik

Jiri Louda

9/10

5/6

15:00

Valerii Shepil

Oleksandr Goncharuk

33/50

11/10

15:10

Nazar Semenenko

Bohdan Havryliuk

33/50

11/10

15:15

Natalia Malinina

Anastasia Golubeva

7/2

3/14

15:15

Tamara Kravchuk

Aniuta Muliarchuk

26/19

8/15

15:15

Tyinchtyik Turabekov

Aleksey Uezdin

1/1

13/18

15:20

Ihor Maiovka

Vitalii Yaremii

7/4

2/5

15:25

Serhii Khandetskyi

Serhii Sokolov

26/19

8/15

15:30

Petr Oliver Korp

Tomas Holik

5/6

5/6

15:30

Sergey Muslikov

Mikhail Sverdlov

6/5

11/17

15:30

Vitalii Vasko

Konstiantyn Tsoi

5/18

5/2

15:40

Valeriy Kolesnykov

Viktor Bereza

2/5

7/4

15:45

Aleksey Uezdin

Viktor Kalachev

6/5

11/18

15:45

Anastasia Golubeva

Viktoriya Kandybina

2/17

9/2

15:45

Maryna Slashchova

Anastasia Holiak

26/19

8/15

15:50

Dmytro Kozak

Rostyslav Fylypiv

13/8

4/9

15:55

Ihor Oranskyi

Maksym Marchuk

4/5

9/10

16:00

Jiri Louda

Petr Oliver Korp

5/6

5/6

16:00

Oleksandr Goncharuk

Oleksandr Bryzhevatyi

33/50

11/10

16:00

Sergey Kulikov

Aleksandr Alekseev

8/7

9/13

16:10

Nazar Kasianyk

Andrii Melchenko

13/8

4/9

16:15

Aleksandr Kozlov

Tyinchtyik Turabekov

5/6

5/6

16:15

Aniuta Muliarchuk

Anastasia Degteva

2/1

4/11

16:15

Irina Skachkova

Natalia Malinina

7/4

4/9

16:20

Oles Dopilko

Ihor Maiovka

1/2

6/4

16:25

Serhii Khandetskyi

Oleksandr Shapoval

33/50

11/10

16:30

Tomas Holik

Tomas Zahradnik

6/5

13/19

16:30

Valerii Shepil

Konstiantyn Tsoi

33/50

11/10

16:40

Nazar Semenenko

Valeriy Kolesnykov

1/1

13/18

16:45

Tamara Kravchuk

Anastasia Holiak

11/10

33/50

16:50

Rostyslav Fylypiv

Oleksii Hordiichuk

7/2

3/19

16:55

Maksym Marchuk

Serhii Sokolov

4/7

5/4

17:00

Tomas Zahradnik

Petr Oliver Korp

5/6

5/6

17:00

Vitalii Vasko

Oleksandr Goncharuk

6/5

11/18

17:10

Andrii Melchenko

Bohdan Havryliuk

33/50

11/10

17:15

Maryna Slashchova

Aniuta Muliarchuk

11/10

33/50

17:20

Vadym Ishchuk

Ivan Udovenko

9/10

4/5

17:25

Ihor Oranskyi

Oleksandr Shapoval

11/4

1/4

17:30

Jiri Louda

Tomas Holik

6/7

6/7

17:30

Konstiantyn Tsoi

Oleksandr Bryzhevatyi

4/9

13/8

17:30

Vjacheslav Chernov

Andrey Sadkov

18/35

6/4

17:40

Nazar Kasianyk

Viktor Bereza

5/6

5/6

17:45

Anastasia Holiak

Anastasia Degteva

13/18

1/1

17:45

Ivan Moshkov

Dmitri Razinkov

6/4

1/2

17:45

Vladimir Petrov

Viktor Rahmanov

6/5

8/13

17:50

Oles Dopilko

Rostyslav Fylypiv

6/4

1/2

17:55

Serhii Khandetskyi

Maksym Marchuk

7/4

2/5

18:00

Igor Zemit

Sergey Burov

9/5

5/12

18:00

Vitalii Vasko

Valerii Shepil

11/10

33/50

18:10

Nazar Semenenko

Andrii Melchenko

11/10

33/50

18:15

Aleksei Innazarov

Pavel Pinkovskii

5/4

4/7

18:15

Egor Markelov

Dmitry Petrochenko

26/19

8/15

18:15

Maryna Slashchova

Tamara Kravchuk

7/4

2/5

18:20

Dmytro Kozak

Ihor Maiovka

5/6

5/6

18:20

Vadym Ishchuk

Maksym Mrykh

12/5

3/10

18:25

Oleksandr Shapoval

Serhii Sokolov

6/5

11/18

18:30

Andrey Sadkov

Igor Zemit

8/7

9/13

18:40

Nazar Kasianyk

Valeriy Kolesnykov

13/8

4/9

18:45

Dmitri Razinkov

Egor Markelov

6/7

6/7

18:45

Viktor Rahmanov

Aleksei Innazarov

8/13

6/5

18:50

Oleksii Hordiichuk

Vitalii Yaremii

5/6

5/6

18:55

Serhii Khandetskyi

Ihor Oranskyi

13/8

4/9

19:00

Jaromir Zlamal

Petr Silhan

9/4

4/11

19:00

Sergey Burov

Vjacheslav Chernov

1/3

9/4

19:10

Bohdan Havryliuk

Viktor Bereza

13/18

1/1

19:15

Dmitry Petrochenko

Ivan Moshkov

11/4

5/19

19:15

Pavel Pinkovskii

Vladimir Petrov

5/9

7/5

19:20

Oles Dopilko

Dmytro Kozak

1/1

13/18

19:30

Jakub Boruvka

Lukas Boruvka

26/19

8/15

19:30

Vjacheslav Chernov

Igor Zemit

11/4

5/19

19:40

Nazar Semenenko

Nazar Kasianyk

8/15

26/19

19:45

Ivan Moshkov

Egor Markelov

33/50

11/10

19:45

Vladimir Petrov

Aleksei Innazarov

33/50

11/10

19:50

Maksym Mrykh

Ivan Udovenko

5/6

5/6

19:50

Rostyslav Fylypiv

Vitalii Yaremii

2/1

4/11

20:00

Andrey Sadkov

Sergey Burov

11/4

5/19

20:00

Petr Silhan

Jakub Boruvka

13/8

10/21

20:10

Andrii Melchenko

Viktor Bereza

8/15

26/19

20:15

Dmitri Razinkov

Dmitry Petrochenko

5/6

5/6

20:15

Viktor Rahmanov

Pavel Pinkovskii

6/5

11/18

20:30

Lukas Boruvka

Jaromir Zlamal

5/6

5/6

20:40

Valeriy Kolesnykov

Bohdan Havryliuk

6/5

11/18

21:00

Jaromir Zlamal

Jakub Boruvka

4/7

5/4

21:30

Petr Silhan

Lukas Boruvka

4/9

17/10